Anrika och Q-märkta Backstugan i området Gamla Filmstaden i Solna norr om Stockholm har kommit att bli slöjdsal för Europaskolans elever. Sågar, svarvar och andra slöjdverktyg finns numera på plats i lokalerna. Men friskolan har inget tillstånd till detta och kommunen har inte vetat om den olovliga verksamheten. Nu får skolan böter av byggnadsnämnden.

Backstugan i Solna är en nästan 100 år gammal byggnad. Filmlegendaren Ingmar Bergman och andra kändisar brukade ofta äta lunch i lokalerna mellan sina filminspelningar i Filmstaden i vars lokaler mängder med svensk film tidigare producerades. Fastigheten är Q-märkt och anses ha ett kulturhistoriskt värde som ska bevaras för framtiden.

Den förra ägaren till Backstugan försökte återskapa husets historia och skapa en mötesplats likt den som en gång erbjöds i husets lokaler. Men restaurangen lades ner i december 2019. Sedan terminsstart i januari har Europaskolan huserat i lokalerna – för att ha slöjdverksamhet. Det rapporterar Mitt i.

Gjorde om lokalerna utan lov

När kommunens byggnadsinspektör gjorde ett tillsynsbesök tidigare i veckan upptäckte man att Europaskolan håller slöjdlektioner i lokalerna. Detta trots att de saknar de tillstånd som krävs.

Skolan måste återställa lokalerna

På onsdagskvällen hade byggnadsnämnden ett sammanträde och enades om att Europaskolan omedelbart måste avbryta skolverksamheten och återställa Backstugans lokaler. Beslutet kommer med löpande böter på 500 000 kronor per månad. Även Skolinspektionen har informerats.

Europaskolan skickade in en ansökan om bygglov den 13 januari, men ansökan är fortfarande under handläggning. Trots det valde skolan att börja bedriva skolverksamhet i lokalerna redan vid terminsstart.

– Det här är en historisk plats och det var verkligen chockartat när man fick reda på det. Det är väldigt konstigt sätt att bedriva skolverksamhet, säger Eva Eriksson, andre vice ordförande i skolnämnden (S)

Europaskolan förnekar allt

Anette Parts från Europaskolan menar att hon inte känner till byggnadsnämndens beslut. Hon hävdar också att ingen skolverksamhet bedrivs i lokalerna – trots att så bevisligen är fallet.