Trots de nedslående siffrorna är det en förbättring jämfört med 2016. ”Det är naturligtvis positivt att utvecklingen går åt rätt håll.”

Enligt en undersökning Novus utfört på uppdrag av Akademikerförbundet SSR uppger sju av tio socialsekreterare i Malmö att de har en alltför hög arbetsbelastning.

75 procent anser även att de arbetar alltför lite med förebyggande insatser.

Siffrorna är dock något bättre jämfört med 2016 då 47 procent uppgav att de var nöjda med sitt arbete mot 66 procent idag.

– Det är naturligtvis positivt att utvecklingen går åt rätt håll. Men det är ändå oroväckande att fyra av tio anser att man inte klarar av att följa lagen. Det är ett grundkrav att arbetsförhållandena är sådana att det sociala arbetet kan utföras rättssäkert, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Tre av tio har problem med sömnen på grund av oro för arbetet.

Sju av tio har allvarligt övervägt söka annat arbete och för 75 procent handlar det framför allt om lönen som man vill ska höjas men även arbetsbelastningen.

Även personalomsättningen och bristande resurser ses som problematiska.

– Vi har arbetat aktivt med arbetsmiljön för socialsekreterarna och det är glädjande att se att det rör sig i rätt riktning. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi har problem med att behålla och rekrytera erfaren personal. Här ser vi att lönerna är en viktig fråga. I Malmö stad är det liten lönespridning mellan nyexaminerade och erfarna, säger Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad.