EU-länderna är på väg att ta emot mer än en miljon asylansökningar 2023, det visar siffror som publicerades av Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) på tisdagen. I slutet av juni hade 519 000 ansökningar gjorts i medlemsländerna. Det är en ökning med nästan 30 procent jämfört med samma period i fjol.

Asylansökningarna har skjutit i höjden över hela blocket under de senaste två åren. Förra årets totala antal var 53 procent högre än föregående år.

Tillströmningen har resulterat i en betydande eftersläpning då medlemsstaterna kämpar för att både behandla asylansökningar i tid och ta emot massan av nyanlända i sina respektive länder. Enligt EUAA har antalet ärenden som väntar på avgörande ökat med 34 procent från förra året.

LÄS ÄVEN: Migranter våldtog skandinavisk turist

Asylansökningssiffrorna under det första halvåret i år är de näst högsta i EU:s nyliga historia, endast överträffade av första halvåret 2016 under den inledande migrantkrisen.

Siffrorna inkluderar inte de omkring fyra miljoner ukrainska flyktingar som flytt till EU-länder sedan Rysslands invasion i februari 2022.

Anstormningen innebär en så pass stor påfrestning att EUAA i juni erbjöd operativt stöd till 13 medlemsstater.

Syrier största gruppen

De flesta migranterna är fortfarande från Syrien, en grupp som dessutom ökat dramatiskt jämfört med i fjol. Majoriteten, drygt 60 procent, av syriernas asylansökningar gjordes i Tyskland.

Drygt fyra av tio sökande beviljades antingen flyktingstatus eller subsidiärt skydd. EUAA redovisar dock inga siffror för hur stor andel av de med avslag som också utvisats från blocket.

95 procent av syriernas ansökningar beviljades och 58 procent av afghanernas. I botten hamnade turkiska och ryska medborgare med 28 respektive 35 procents beviljandegrad.

LÄS ÄVEN: Minst 70% av gripna efter nyårsupplopp är migranter