Enligt en rapport från Noa, polisens nationella operativa avdelning, ligger internationella brottsnätverk bakom hela 90 procent av stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner i Sverige. Ökningen av just byggstölder har varit dramatisk – 60 procent på fem år och nu börjar byggföretagen få nog.

– De kommer från Rumänien, Polen, Litauen och andra länder i det forna Östblocket, säger Petra Stenkula, chef för utredningsenheten inom polisen i region Syd.

LÄS ÄVEN: Internationella brottsnätverk bakom 90 procent av bilstölder

Från 3 488 inbrottsstölder på byggarbetsplatser 2013 till 5 584 stycken 2018. Flest stölder sker i Stockholmsregionen.

Stölder för mer än 2 miljarder per år
– Bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som försvinner från våra arbetsplatser. Värdet på stöldgodset rör sig uppskattningsvis om mer än två miljarder kronor per år, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier.

Elmsäter-Svärd konstaterar att polisen behöver mer resurser för att kunna verka mot de internationella stöldligorna. Hon efterlyser även en förbättrad samordning via Europol.

Man uppmanar nu medlemsföretagen att bland annat hålla en förteckning över serie- och tillverkningsnummer för maskiner och verktyg, något som eventuellt kan kompletteras med DNA-märkning och kameraövervakning.

– Vi träffar gärna justitieminister Morgan Johansson (S) för att tillsammans ta fram en handlingsplan mot hur vi stoppar miljardsvinnet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.