➤ Enligt regeringen gör man detta för att minska stressen för eleverna och belastningen för lärarna.

Från och med årsskiftet blir de sex obligatoriska nationella proven i matte, svenska och engelska på de högskoleförberedande programmet på gymnasiet tre – de som slopas är de inledande proven.

Kvar blir proven i samma ämnen i de högsta, avslutande kurserna beroende på program och inriktning.

– Det är helt enkelt för att vi har fått väldigt mycket signaler om att lärarna har en mycket pressad arbetssituation, och att många elever är väldigt stressade. Med de signalerna så har vi bestämt oss för att vi ska minska på antalet obligatoriska nationella prov, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) till SVT.

Proven tas dock inte bort helt utan görs frivilliga – det blir upp till respektive skola och dess rektor att besluta hur man vill göra.

– Vi kommer att ha koll på om det skulle bli systematiska avvikelser. Jag vet att våra skolmyndigheter kommer att följa det här noga, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Ändringen gäller inte på Komvux.