Justitieombudsmannen (JO) riktar skarp kritik mot den rektor vid skolan Kunskapskällan i Herrljunga som skickade ut mejl till eleverna där hon hetsade dem till hat mot invandringskritiska partiet Alterativ för Sverige (AfS) och sedan försökte hindra partiet att dela ut flygblad och värva medlemmar.

Det var den 25 november 2020 som företrädare för AfS kampanjade utanför skolan Kunskapskällan i västgötska Herrljunga i avsikt att berätta om sin politik och värva medlemmar. Det var något som skolans rektor Thereze Gunnarsson inte ville acceptera.

Rektor hetsade elever mot partiet

Redan innan AfS företrädare kom till skolan skickade Gunnarsson ut mejl till eleverna där hon i hetsande och hatiska ordalag kallar partiet ”högerextremt” och ”rasistiskt”.

I mejlet uppmanar hon vidare eleverna att tillkalla skolpersonal för att handgripligen kasta ut AfS informatörer från skolområdet. Detta med motivering till att det skulle vara ”otrevligt” att behöva höra vad partiet har att säga.

Möttes av aggressiv skolpersonal

Väl på plats möttes AfS företrädare av ett aggressivt och delvis våldsamt bemötande av skolpersonal som Gunnarsson kommenderat ut. Bland annat beslagtog personalen handgripligen partiets informationsmaterial.

Sådant material slets även ur händerna på de elever som hade tagit emot det och elever tvingades också bort från partiets representant erså att de inte skulle kunna samtala med dem eller informera sig om partiets politik. Alltsammans på order av rektor.

Får skarp kritik av JO

Skolans bemötande anmäldes av AfS till Justitieombudsmannen (JO) som nu kommit med ett beslut i ärendet. Myndigheten riktar skarp kritik mot skolans rektor Thereze Gunnarsson för att ha agerat i strid med grundlagen (Regeringsformen), objektivitetsprincipen och det krav på saklighet och opartiskhet som alla skolor har att iaktta.

Kritiken gäller både de negativa epitet som användes i mejlutskicket till eleverna och hur partiet sedan behandlades på plats. JO skriver:

Enligt min uppfattning är det inte förenligt med objektivitetsprincipen att en skola med hänvisning till ett partis politik motsätter sig att partiet delar ut flygblad och värvar medlemmar (Jfr t.ex. JO 2012/13 s. 419) Jag kan vidare inte se något sakligt skäl för en skola att i ett informationsmeddelande av aktuellt slag göra en egen bedömning av hur ett parti bör betecknas, i synnerhet inte om det är fråga om beteckningar som av de flesta torde uppfattas som negativa.

LÄS JO-beslutet i sin helhet HÄR.

AfS: Glädjande och viktigt beslut

Samnytt har talat med AfS partiföreträdare Mattias From som var den som anmälde skolan Kunskapskällan till JO. Enligt honom är det ett glädjande beslut Samtidigt är han kritisk till att rektorn i avsaknad av ett tjänstemannaansvar inte får någon disciplinär påföljd.

– Det är glädjande att man får upprättelse efter en sådan här händelse. Det är ändå prejudikat och förhoppningsvis avskräcker det andra lärare och rektorer från att agera på det sättet. Sedan kunde man ju önskat att det hade funnits ett tjänstemannaansvar där det hade fått lite mer konsekvenser för den här rektorn. Man kan ju tycka att man inte borde kunna jobba kvar som rektor efter att ha uppfört sig så.

Vanligt förekommande

Enligt From är beslutet också ett viktigt sådant då den här sortens antidemokratiska agerande och metoder möter partiet på många av de skolor man besöker.

– Det händer på i princip varje skola som vi kommer till att lärare eller rektorer kommer ut och försöker stoppa. Man har inte koll på vad som gäller på allmän plats att man har rätt att dela ut flygblad. Man hänvisar till att allting i närheten av skolan är skolans område.

Rektor Thereze Gunnarsson har i efterhand till bland annat JO förnekat att skolpersonal tagit ifrån eleverna de flygblad de fått av AfS. From intygar dock till Samnytt att så verkligen skedde och att rektorn far med osanning.

Samma negativa epitet när statsradion rapporterar

Sveriges Radio, som i likhet med landets skolor har ett krav på sig om saklighet och opartiskhet, använder i sin rapportering samma negativa epitet för AfS politik som JO nu konstaterat inte är tillåtet. Samnytt söker statsradion för att fråga om man under valrörelsen nu kommer att upphöra med detta.

LÄS ÄVEN: Rektor erkänner politisk diskriminering mot AfS – ”De hade inte beviljats tillstånd”
LÄS ÄVEN: VIDEO: Här läxar polisen upp rektor och lärare