Amerikanska elektroniktillverkaren Apple har anlitat advokater i Norge för att förmå Fremskrittspartiet att ändra sin logotyp. Apple menar att det finns risk att allmänheten blandar ihop dem med det politiska partiet.

Apple har en lång historik av att beivra varje användning av ett äpple i en logotyp som de menar sig ha ensamrätt till. Synsättet krockar med varumärkeslagar i många länder där regeln är att logotypen för att inkräkta måste gälla kommersiell och likartad verksamhet och att risk för förväxling föreligger hos allmänheten.

Tidigare har bland annat tyska kaféer, kinesiska matvaruföretag och apotek fått påhälsning av elektronikjättens jurister. Det senaste exemplet på Apples ambitioner att kräva en mer långtgående ensamrätt än den de nationella varumärkeslagarna föreskriver kommer från Norge.

Här har Apple anlitat Bryn Aarflot, en advokatbyrå som specialiserat sig på stämningar gällande patent och immateriella rättigheter, för att å elektronikkoncernens vägnar protestera mot Fremskrittspartiets varumärkesregistrering av sin logotyp – ett rött äpple med bokstäverna Fr på i stiliserad form.

Apple hävdar att partiets logo kan förväxlas med fem av företagets registrerade varumärken. Man menar att FrP:s logo liknar eller innehåller element från välkända etablerade varumärken och därför ska anses vara i strid med Norges varumärkeslag.

Det är nu upp till Fremskrittspartiet att svara på det formella klagomålet. Avvisar man det kan Apple välja att dra ärendet inför domstol.