Max Burgers AB har haft problem med att 40 procent av personalen säger upp sig varje år. Stor satsning på arbetskraft från tredje världen som måste dra in minst 13 000 i månaden i lön i fyra år för att få permanent uppehållstillstånd kan hjälpa till att minska personalomsättningen och öka vinsten.

I april 2019 klagade Max hr-chef Charlotte Welin Zetterlund hos Svenskt Näringsliv över att de löner och arbetsvillkor företaget erbjöd inte var tillräckliga för att få folk att vilja fortsätta jobba på dess restauranger:

– Vi har mellan 4 500 och 5 000 anställda vilket motsvarar cirka 3 000 heltidstjänster. Personalomsättningen är hög, cirka 40 procent varje år, och det har blivit allt svårare att klara av rekryteringarna.

– Under de närmaste två åren behöver vi anställa ytterligare cirka 700 personer eftersom företaget växer snabbt och kan öppna ända upp till tio nya restauranger varje år. Därför är det svårt att hinna anställa personal i den takt vi behöver.

Satsar på arbetskraft från tredje världen

Max tycks nu ha hittat en del av lösningen på de lönsamhetsproblem den höga personalomsättningen skapat. Tidningen ”Aktuellt i Politiken” säger sig ha granskat alla ansökningar från människor utanför EU/EES som under första halvåret 2020 ansökt om att få arbetskraftsinvandra till Sverige för att arbeta med enklare sysslor inom restaurangbranschen.

Av de totalt 583 företag som ansökt om att få importera arbetskraft på området visade det sig att Max är det företag som ansökt om att få importera flest.

Måste jobba kvar i fyra år

Reglerna som gäller för människor från länder utanför EU/EES som fått uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta säger att man måste tjäna minst 13 000 kronor per månad. För att få permanent uppehållstillstånd med arbete i Sverige som grund måste man ha arbetat här i minst fyra av de senaste sju åren. För att hamburgerstekare från tredje världen som Max tar in i landet ska kunna få permanenta uppehållstillstånd måste de således vara försiktiga med att säga upp sig.

Enligt kollektivavtal ska en person som är 20 år eller äldre och som jobbar heltid på en snabbmatsrestaurang sedan den 1 april 2019 tjäna minst 21 930 kronor per månad. Det finns inga krav på att de som importerar arbetskraft från utanför EU/EES måste erbjuda heltidstjänster.

Hanif Bali positiv till arbetskraft från tredje världen?

I en twitterdebatt från juni i år huruvida det är rätt att låta människor från tredje världen komma till Sverige för att arbeta som köksbiträden eller inom liknande yrken väljer den som invandringskritiker profilerade moderate riksdagsmannen Hanif Bali att uttala sig på ett sätt som antyder att han förespråkar invandring av arbetskraft från tredje världen:

De nuvarande reglerna infördes 2008

Importen av arbetskraft från området utanför EU/EES ökade kraftigt efter en lagändring 2008 när Alliansen tillsammans med Miljöpartiet drev igenom de regler som gäller än i dag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade emot.