Andelen arbetslösa i Sverige fortsätter att stiga. Arbetsförmedlingens förklaring är att det är fler som söker de jobb som finns tillgängliga – samtidigt som landet skapar allt färre nya arbetstillfällen.

I slutet av januari var ungefär 380 000 personer inskrivna hos arbetsförmedlingarna runt om i landet. Vid samma tidpunkt 2019 var de dokumenterat arbetslösa personerna 30 000 färre. Arbetslösheten har enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik ökat som andel av arbetskraften från 7,0 till 7,4 procent. Det rapporterar GP.

Samtidigt håller sig varslet på en förhållandevis låg nivå. I januari varslades 3 300 personer vilket är ett lägre antal än i januari 2019 och snittet för det senaste året.

Tre län har högst arbetslöshet

Arbetslösheten är som högst i Blekinge, Gävleborgs och Södermanlands län vars andel ligger på 10,2 procent. Det är också där ökningen av arbetslösa varit störst under de senaste 12 månaderna.

Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén menar att anledningen till att dessa siffror är högst i dessa regioner är att de har en snävare arbetsmarknad med färre branscher och en tydligare industriprägel.

Utrikes födda överrepresenterade

I slutet av 2019 hade antalet inskrivna arbetslösa ökat till 374 000 vilket är 29 000 fler jämfört med ett år tidigare. Vad gäller snittsiffror för år 2019 var antalet inskrivna 349 173 personer. Av dessa är 201 235 personer utrikes födda.

Webbplatsen Ekonomifakta har studerat förra årets data från Arbetsförmedlingen och skapat en graf över arbetslösheten bland personer som är födda utanför Europa. Andelen bland personer i åldrarna 16-64 år i denna grupp som är öppet arbetslösa eller befinner sig i program med aktivitetsstöd har ökat från drygt 10 procent i början av 2000-talet till nästan 50 procent idag.

LÄS ÄVEN: Handelsbanken larmar: ”Sverige enda land i EU där arbetslösheten ökar”