Siffror från Akademikernas a-kassa visar att arbetslösheten nu stiger bland högutbildade i Sverige. Det kan vara ett tecken på en begynnande lågkonjunktur som många ekonomiska bedömare menar att Sverige nu är på väg in i.

Under den högkonjunktur med början 2015 som Sverige befunnit sig i har arbetslösheten bland akademiker i Sverige varit låg. Men nu varnar Akademikernas a-kassa för att man ser en trend mot ökande arbetslöshet bland medlemmarna.

I maj i år fick 8 300 personer Antalet ersättning från Akademikernas a-kassa. I maj förra året var motsvarande siffra 7 300. Det är en ökning med 13 procent och ökningen fortsätter.

Petter Broman som arbetar med statistik på Akademikernas a-kassa skriver i en kommentar till offentliggörandet av den senaste månadsstatistiken att arbetslösheten bland akademiker fortfarande är låg men att den tydligt ökande trenden håller i sig och att antalet ersättningstagare har blivit fler under samtliga månader 2019.

Man konstaterar vidare att det har skett en förskjutning bland arbetslösa akademiker från att delta i Arbetsförmedlingens program mot att få a-kassa. Det är i linje med en generell trend där antalet deltagare i Arbetsförmedlingens program minskar bland alla inskrivna.