För första gången sedan hösten 2017 ökar arbetslösheten igen. I dagsläget är drygt 344 000 personer inskrivna, mer än 5 000 fler jämfört med slutet av juli 2018. Majoriteten, 199 000, är utrikes födda.

344 000 personer utgör 6,9 procent av arbetskraften. Av dessa är antalet inrikes födda 145 000 och 199 000 utrikes födda varav 166 000 från ett utomeuropeiskt land.

LÄS ÄVEN: Sverige ett av få EU-länder där arbetslösheten ökar

– Det är en tydlig ökning, och vår bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta öka under hösten 2019 och 2020. Det förklaras dels av ett svagare konjunkturläge och dels av färre subventionerade anställningar, säger Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen.

– Risken för ökad långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland de med kort utbildning. Därför är det viktigt att fortsätta motivera till studier som leder till jobb, säger Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen.

LÄS ÄVEN: Stor arbetslöshet bland invandrare – varannan utan jobb efter åtta år

Antalet personer med så kallat aktivitetsstöd uppgår till 156 000, en ökning med 5 000 jämfört med i fjol, och 92 000 personer har olika former av arbete med stöd, en nedgång med knappt 9 000.

Inför valet 2014 lovade statsminister Stefan Löfven (S) att Sverige med deras politik till 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet.