Tågvärdar som kontrollerar biljetter ombord är en av de mest utsatta grupperna för hot och våld i arbetslivet. Efter att arbetsmiljön i kollektivtrafiken landet runt stadigt försämrats ska Arbetsmiljöverket nu göra en riksomfattande inspektion.

Ofta handlar det om personer som vill åka med antingen fel, eller ingen, biljett.

– Vi kvinnor brukar oftast bli kallade horor. När det går till andra former är spott vanligast förekommande, det har också hänt att man kastar en kopp kaffe i ansiktet på tågvärden, säger tågvärden Helena Henriksdotter som har arbetat i 40 år på tåg till SR.

Nästan var tredje anmäld arbetsolycka på tågen som ledde till sjukfrånvaro under åren 2014-2018 orsakades av hot eller våld. En annan utsatt grupp är busschaufförer där motsvarande siffra är var femte.

Nu ska Arbetsmiljöverket utföra särskilda kontroller av hur arbetsgivarna arbetar förebyggande. Omkring 300 arbetsplatser ska inspekteras. Arbetsgivare man bedömer brister i sitt arbetsmiljöarbete kommer att följas upp.

– De krav vi oftast behöver ställa är att man behöver bli bättre på att ta reda på i just vilka situationer som utsattheten är störst och att ta fram relevanta åtgärder, säger arbetsmiljöinspektör Eva Karsten.