Enligt siffror från Arbetsmiljöverket som SR Ekot tagit del av kommer en majoritet av anmälningarna om arbetssjukdom på grund av mobbning från kvinnodominerade arbetsplatser, framför allt inom vård- och omsorgs- samt utbildningssektorn.

Varje år anmäler ca 1 200 personer arbetssjukdom som en konsekvens av mobbning på arbetsplatsen. En stor majoritet av fallen rör kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser. Värst är situationen på särskilda boenden för äldre och boenden för personer med psykiska funktionshinder. Även inom för- och grundskola finns ett stort antal fall.

– Den som varit drabbad kan ha en bild av det hela och de andra kan ha en annan bild av det hela. Men har man mått dåligt av det ska man göra en anmälan om arbetsskada, säger Lillemor Stridth som är regionalt skyddsombud för Kommunal i Stockholms län med skyddsområde privat vård och omsorg.

Enligt Stefan Blomberg, psykolog och forskare kopplad till arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitetssjukhus och Linköpings universitet, finns det en stigmatiserande bild kring de som blir mobbade och att det är den som är mobbad som är den konstiga. Många berättar att de aldrig kunde tänka sig att just de skulle bli utsatta.

Vidare menar han att arbetsplatser med osäkra arbetsvillkor kan vara en riskfaktor då man kanske inte vågar säga ifrån.