Bara några veckor efter att Javier Milei tillträtt posten har Argentina ett överskott i budgeten för första gången på tolv år. Efter att ha skurit ned kraftigt på staten går han nu vidare och monterar ned den politiska korrektheten.

I ett av sina första tal efter segern konstaterade Milei att det inte finns några pengar och att Argentina kommer behöva genomgå ett stålbad med ”chockterapi” för att ha en chans att komma på fötter igen.

Presidenten avskyr vänsterns politiska korrekthet som han nu steg för steg monterar ned. Tidigare har han förbjudit att ordet ”gratis” används i samband med avgiftsfria statliga tjänster och nu är det de spanska motsvarigheterna till ”hen” som ska väck.

LÄS ÄVEN: Milei förbjuder ordet ’gratis’ för statliga tjänster

Enligt de nya reglerna får statsanställda inte längre använda könsneutrala uttryck i officiella dokument och tal. Milei menar att detta är ett marxistiskt påhitt som har föga med verkligheten att göra. Man kommer även att slopa så kallat genusperspektiv.

Ett sådant förbud finns redan för landets militär för att ”eliminera felaktig språkanvändning som kan leda till misstolkningar… som påverkar verkställandet av order och genomförandet av militära operationer”.

statsradion rapporterar om beslutet kallar man användningen av könsneutrala uttryck för ”det inkluderande språket”.

Mötte Trump

Nyligen träffade Javier Milei den amerikanske expresidenten Donald Trump, som argentinaren ger sitt fulla stöd. Båda deltog i CPAC, en årlig konservativ konferens.

LÄS ÄVEN: Javier Milei sågade socialism och feminism på WEF-möte