I kontrast till regeringens påståenden om att ha stängt gränsen visar det sig att polisen fortsätter släppa in människor i landet. Enligt ett vakthavande befäl på Arlanda vet myndigheten inte vad de ska göra och på flygplatsen ”kan man inte leva”. Vidare framgår det att man inte vidtar några åtgärder med hälsokontroller av inresande.

Det var den 17 mars som regeringen med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning beslutade att i 30 dagar stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz. Detta i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av COVID-19.

LÄS ÄVEN: Tegnell om Danmarks stängda gränser: ”Fullständigt meningslös åtgärd”

Från att Arlanda flygplats tidigare har haft omkring 600 flyg per dygn har siffran under den rådande coronaepidemin sjunkit till omkring ett 40-tal. Bland dessa inkommer det exempelvis fortfarande direktflyg från Kina vilket Samhällsnytt vid flera tillfällen har uppmärksammat.

LÄS ÄVEN: Statsepidemiolog vilseledde om direktflyg från Kina: ”Det spelar ingen roll”

Får resa in fritt

På fredagen publicerade Dagens Nyheter en artikel där det framgår att Sverige inte alls har stängt gränsen – utan att gränspolisen i själva verket välkomnar människor att resa in och vistas fritt i Sverige. Även resenärer som befinner sig i så kallad transit i väntan på nästa flyg tillåts att resa in i landet.

Vidare framgår det att polisen inte genomför några kontroller av resenärernas hälsa. När det gäller resenärer som faktiskt uppvisar symptom uppmanas dessa bara att söka vård.

Men Lars Hammarsjö som är lokalpolisområdeschef på Arlanda flygplats är inte oroad men undviker samtidigt att kommentera riskerna för smittspridning.

– Gränskontrollen håller hög kvalitet och jag hyser ingen oro för att ”fel” personer släpps in. Risken för att till exempel terrormisstänkta eller människosmugglare tar sig in nu är minimal, säger Hammarsjö till DN.

Polisbefäl: Hoppas de återvänder snart

Ett vakthavande befäl på Arlanda uttrycker frustration över den stängda gränsen och få flyg i rörelse. Detta eftersom han menar att människor inte kan leva på flygplatsen.

De enda åtgärd polisen vidtar när de släpper in utlänningar i landet är att behålla deras resehandlingar och be om kontaktuppgifter sedan hoppas man att de någon gång återvänder.

– Vi vet inte vart vi ska göra av dem. Här på flygplatsen kan man inte leva. Så vi omhändertar deras pass och låter dem gå, med förhoppningen om att de återvänder så snart de kan, förklarar befälet för DN.

LÄS ÄVEN: Hostande passagerare från smittans centrum fick fritt lämna flyget i Sverige

authorimage