Mejerijätten Arlas nya storsatsning på havredryck möts av skepsis bland vissa bönder som befarar en eventuell intressekonflikt.

Med satsningen är företagets ambition att bli bland de tre största producenterna av havremjölk i världen. Detta kan dock leda till problem, befarar Stefan Gård, ordförande för Sveriges mjölkbönder.

Till SR P4 Värmland säger Gård att han och sina kollegor värnar om den råvara de tillhandahåller och att man vill sälja denna till kunderna. Detta kan i sin tur leda till en intressekonflikt, menar han.

Det är en sak om de tar kunderna som inte skulle köpt mjölkprodukter alls, men om de konkurrerar med dem som köper denna typ av produkter blir läget ett annat, säger Gård.

Goda tider för mjölk

På Arla säger presschef Erik Bratthall att det inte finns någon anledning till oro för att deras nya satsning kan slå mot mjölken. Han påpekar samtidigt att man sålt så bra det senaste året att man kunnat ge det högsta mjölkpriset någonsin till bönderna.

Drycken tillverkas av svenskt havre i Danmark och har än så länge bara lanserats i Danmark och Storbritannien.