Lögndetektorer baserade på AI ska intervjua migranter som anländer till EU i syfte att klarlägga om de har verkliga asylskäl eller, som det i många fall har konstaterats, är ekonomiska migranter som diktat ihop en bakgrundshistoria och även en identitet som de hoppas ska vara en enkel genväg in i Västeuropa och förenat med betydligt mer förmåner jämfört med att invandra på reguljärt sätt med eget ansvar för försörjning och boende.

Ett försök med AI-styrda lögndetektorer kallat iborder ctrl kommer under 2019 att genomföras vid gränsstationer i tre EU-länder, Ungern, Grekland och Lettland. Initiativtagarna hoppas på så sätt kunna sålla bort asylfuskarna i ett tidigt skede i stället för att dessa upptar de ofta överbelastade migrationshandläggarnas tid och sedan avslöjas, eller i värsta fall lyckas med sin bluff och beviljas ett uppehållstillstånd de inte skulle haft. I värsta fall kan det bakom en asyllögnare dölja sig en terrorist, krigsförbrytare eller grovt kriminell person.

Lögndetektorn utgör en del av en datoranimerad gränskontrollant som intervjuar och ställer frågor till den migrant som vill korsa gränsen. 38 olika parametrar i den intervjuades svar, reaktioner, ansiktsgester osv analyseras och ska avslöja om personen talar sanning eller ljuger.

Beroende på utfall hamnar migranten i endera av två grupper, där personer i den ena får genomgå en sedvanlig asylprövning medan de som flaggas som eventuella lögnare hamnar i den andra och får genomgå en hårdare granskning.

Med AI-teknikens hjälp samlas också data inom om migranten, fingeravtryck, ansiktsfoto, ådring i handlederna som kan underlätta identifiering samt uppgifter i de dokument som migranten eventuellt har med sig. Uppgifterna jämförs sedan med motsvarande uppgifter från andra gränsövergångar som personen passerat för att kontrollera att de överensstämmer.

Initiativet möter kritik från vänsterakademiskt håll för att inte vara tillräckligt förankrat i vetenskapliga rön kring hur man detekterar en lögnare. Samtidigt är det ingen som kommer att direktavvisas på grund av den nya tekniken, endast bli föremål för en mer ingående granskning som många, mot bakgrund av det utbredda asylfusket, är nödvändigt om förtroendet för asylrätten ska kunna upprätthållas.

I USA är lögndetektorer sedan länge en etablerad företeelse inom rättsväsendet. Liknande AI-teknik används nu också där för att ytterligare förbättra lögndetektorernas precision och tillämpas också på motsvarande sätt vid gränsövergångar från Mexiko. Det amerikanska systemet har getts namnet Avatar.