Nu ska SOS Alarm låta artificiell intelligens (AI) vara en stor del av samtalen till det svenska nödnumret 112. Detta då man vill ge stöd till operatörerna när de bedömer akuta fall. Ett danskt företag ligger bakom systemet men SOS Alarm vill inte berätta om hur datalagringen ska fungera.

SOS Alarm beskriver satsningen på det högteknologiska medicinska beslutstödet som en teknik som ska ge snabbare och mer korrekta beslut i komplexa situationer. AI-systemet ska vara ett stöd till de operatörer och sjuksköterskor som svarar på larmnumret 112.

– AI:n kommer att komplettera och förstärka med information och analyser, som ger vägledning till våra medarbetare om hur de ska hantera de här samtalen, säger Andreas Leviné, verksamhetsutvecklare på SOS Alarm, till SVT.

AI:n kommer lyssna på alla larmsamtal

Den artificiella intelligensen ska lyssna på alla samtal som inkommer till SOS Alarm. Ett av de första stegen i utvecklingen säger man handlar om snabbare upptäckt av hjärtstopp hos den som ringer in. Systemet registrerar andningsljud, nyckelord och symptom och kan bland annat ge förslag på frågor som SOS kan ställa till inringaren.

– Men det är alltid SOS-operatörerna som fattar alla beslut i slutändan, förklarar Andreas Leviné.

Systemet otestat på nationell nivå

I Danmark har man testat företaget Cortis teknik på drygt 100 000 nödsamtal. Enligt SOS Alarm bedömde operatörerna hjärtstopp med 84-procentig korrekthet. Utan AI låg siffran på 72 procent.

Det danska systemet – som aldrig implementerats på nationell nivå i något land – kommer införas i Sverige efter sommaren med start i Jönköping och Halmstad. Sedan införs det successivt även i resten av landet.

Vill inte ge information om datalagring

Varken SOS Alarm eller danska Corti vill ge information om hur avtalet är utformat, hur de tekniska systemen fungerar eller hur datalagringen ser ut.

– Vi kommer att följa lagstiftningen på området och behandla alla patientuppgifter på ett säkert sätt, är det enda Andreas Leviné vill säga till SVT.

Detaljerna kring avtalet kommer de inte gå ut med offentligt säger han.