Idag hölls den andra rättegångsdagen i det uppmärksammade ASAP Rocky-fallet. Det bestående intrycket jag fick var att Jafari blev pressad och backade på en del utsagor, medan Rockys vittnesmål kändes mer stabilt och sammanhängande.

Efter att lite formalia blev avklarad tog Jafaris biträde upp att han ville spela upp en film som han menar bevisar att Rockys smeknamn är Harlem, vilket anses ha betydelse för att bevisa att han slog Jafari med en glasflaska. Detta eftersom ”Harlem” omnämns i ett SMS från Rockys tjejkompis Abby, där det talades om en krossad glasflaska mot afghanens huvud.

Men rätten ville inte spela upp filmen just då, eftersom försvaret vitsordade att han kallade Harlem när han var 16 år gammal, på en ungdomsanstalt i USA. Rocky nekade dock senare själv till att det smeknamnet används om honom.

All konversation med Jafari sköttes av två tolkar som pratade persiska.

Jafari pressad av försvarsadvokaterna
Efter det tog försvarsadvokaterna vid och korsförhörde Jafari.

Först ägnades en viss tid åt att utreda vad Jafari och hans vän gjorde i området i 30 minuter innan de gick fram till Rocky och hans gäng. De menade att det var underligt att hänga omkring max i 30 minuter om det var för att hämta sitt pass, som Jafari menar var anledningen till att han var i området. Istället svarade Jafari att det ”inte är konstigt att hänga där”.

Det visar sig även att Jafari brukar hänga däromkring.

En annan fråga var också att Jafari, dagen efter misshandeln, enligt egen utsaga ska ha gått tillbaka till området för att försöka hitta Rocky med sällskap, vilket advokaterna tyckte var märkligt.

Jafaris förflutna fick inte tas upp
En anmärkningsvärd passage under rättegången var när Rocky och CO:s försvarade ville komma in på Jafaris förflutna. I början av rättegången hade domaren sagt att de ska endast hålla sig till händelsen i fråga, men när försvararna ställde frågor som berörde Jafaris tidigare domar, där han bland annat använt kniv mot sitt offer, försökte domaren stoppa detta.

Då uppstod en diskussion där samtliga tre försvarsadvokater argumenterade för vikten av det. Den diskussionen slutade med att domaren skulle återkomma till det vid ett snare tillfälle. En av advokaterna påpekade att Jafari gärna inte kan behandlas som ”fridlyst”, inte minst eftersom man normalt sett vid rättegångar brukar ta upp historiken hos de inblandade parterna.

Frågar om sin vän som är bredvid honom
Jafari hade angett att anledningen till att han gick upp till Rocky överhuvudtaget var för att fråga vart hans vän tagit vägen. Försvaret spelade då upp en kamerövervakning från Max som visade att första gången han gick fram till Rocky så var hans vän alldeles bredvid honom. När han ställde frågan om det var då Jafari frågade var hans vän var, så skrattade publiken, i och med att hans vän syntes på filmen bara några meter från Jafari själv.

Då blev istället Jafari osäker och menade att det kunde varit den andra gången han letade efter honom. Men även det framstod som underligt eftersom båda afghanerna hade gått tillsammans ut ur bild till höger, för att sedan med mycket kort mellanrum komma tillbaka från samma håll, tre minuter senare.

Det framstod alltså inte av övervakningsvideon att döma att Jafari hade tappat bort sin kompis.

”Minns inte”
Vid det här laget börjar Jafari att få allt sämre minne. Han säger att han inte längre minns exakt när han frågade efter sin vän eller hur han lyckades tappa bort honom på så kort tid, när de hängt hela kvällen tillsammans och syns med kort mellanrum på övervakningsfilmen.

Jafari ger inga bra förklaringar. När försvaret då frågar Jafari varför han inte istället ringde till sin vän säger Jafari att han ”inte minns”.

Varför Jafari vände tillbaka då mot Rocky minns han heller inte annat än att han blev ”förvånad”. Advokaten undrar då om man verkligen vänder tillbaka för att man är ”förvånad”. Dessutom undrade försvarsadvokaterna varför Jafari ens ville gå fram till ett sällskap flera gånger, när de inte ens lyckades kommunicera med varandra första gången.

Sedan pressar han Jafari om hörlurarna. I förhöret säger nämligen Jafari en annan sak än i rättegången. I förhöret hos polisen menar han att livvakten ska ha ”krossat och slängt iväg hörlurarna” medan han i rättegången sa att de gick sönder efter att livvakten tagit i honom varefter han kastade dem.

Advokaten menade då på att det var en uppenbar efterhandskonstruktion, och Jafari ändrat sin berättelse efter att ha sett alla klipp på nätet om vad som verkligen hände.

Jafari blir vid det här laget irriterad och säger till advokaterna att ”inte peta i småsaker”.

Ville upprätta sin heder
Advokaten kommer in på motivet varför Jafari fortsatte följa efter Rocky och fick Jafari att erkänna att ”heder” var väldigt viktigt för honom och han gick efter Rocky åtminstone delvis för att ”upprätta sin heder”.

Han heder ska ha skadats efter den första incidenten, där hans hörlurar gick sönder efter att livvakten lyft bort Jafari.

Ändrar sig om glasflaskorna
De kommer därefter in på frågan om glasflaskorna. Jafari har uppgett att en eller flera glasflaskor användes för att skada honom. Men efter att försvaret med flera bilder visat att inga sådana syns när Jafari blir misshandlad på marken, samt att inget blod återfinns på platsen, så ändrar han sig, säger att han inte minns och menar att flaskorna kan ha använts vid ett senare tillfälle.

Försvaret försöker återkalla historiken omkring Jafari, som i en tidigare dom använt sig av kniv mot sitt offer. Det stoppar domaren dock eftersom han menar det inte påverkar fallet, då Rocky med vänner inte kände till Jafari och därmed inte hade fog att oroa sig för en kniv utifrån Jafaris tidigare historik.

Försvaret insisterar eftersom det kan visa att han och/eller hans vän kan ha haft en kniv på sig och att Jafaris vän lämnat platsen för att göra sig av med kniven.

Rocky förhörs
Efter lunch påbörjas Rockys vittnesmål. Han går först igenom sin syn av händelserna, där det mest centrala var att de ansåg afghanerna vara hotfulla, drogpåverkade och var rädda att de kunde ha kniv. Samt att de aldrig slutade följa efter dem.

Anledningen till att Rocky ses hålla en glasflaska var för att se till att afghanerna inte plockar upp dem. De ska också enligt egen utsaga ha ställt ner glasflaskorna innan överfallet, eftersom de tyckte det var dumt att bära på dem, när afghanerna inte längre verkar kunna få tag på dem.

Det var när Rocky med sällskap återigen är på väg bort från afghanerna, som de båda afghanerna ska ha gått fram till Rockys livvakt och börjat slåss. Rocky tog då tag i Jafari och slängde omkull honom. Som förklaringen till den efterföljande misshandeln var att de ville oskadliggöra afghanen.

När åklagaren tog vid undrade han varför de försökte dölja flaskorna. Förklaringen ska ha varit att de inte ville provocera fram mer bråk med afghanerna.

Påminner om tidigare överfall
I en sekvens upplyser Rocky även rätten om att han nyligen blev knivhuggen i ansiktet av en okänd man, samt för något år sedan återigen blivit attackerad av en okänd. Han framhåller detta högst troligen för att etablera det som kallas ”putativ nödvärn”, alltså när man hävdar att man trodde sig vara i en nödvärnssituation, även om de faktiska omständigheter var annorlunda.

Genom att referera till sin egen historik omkring attacker kan ett sådant putativ nödvärn då göras mer trolig.

Efter Rocky förhördes hans två vänner, som mer eller mindre hade samma historia som Rocky den kvällen.

Mitt personliga intryck
Mitt intryck efter dag två var att Jafaris version av händelseförloppet i viss mån försvagades, medan Rocky och hans två vänner lyckades hålla sin historia intakt, trots åklagarens försök att slå hål på den.

Imorgon, fredag, hålls sista rättegångsdagen. Då kommer ett antal vittnen kallas in, från båda sidor, varefter parterna håller sina slutpläderingar.