Efter att flera personer i Danmark som fått Astra Zenecas vaccin mot Covid-19 drabbats av allvarliga blodproppar stoppas nu vaccineringen i avvaktan på att sambandet ska utredas. Tidigare har samma beslut fattats i Österrike. I Sverige fortsätter vaccineringarna som vanligt – att stoppa dem ”vore att ta i” menar man och ser inga skäl till oro.

I ett av de danska fallen uppges en person ha avlidit av en blodpropp som misstänks ha samband med vaccinering mot corona-viruset. Beslutet att göra uppehåll i massvaccinationerna kommenteras på regeringsnivå av statsminister Mette Frederiksen (S):

– Det är naturligtvis beklagligt, men det är för tidigt att säga något om vad det kommer att betyda.

Internationell myndighet utreder

Det är Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som nu ska utreda huruvida det finns någon koppling mellan blodpropparna och Astra Zenecas vaccin. I dagsläget kan detta varken uteslutas eller bekräftas, och vaccinationsstoppet görs som en försiktighetsåtgärd.

Søren Brostrøm är chef för Socialstyrelsen i Danmark och säger i en kommentar till beslutet att det kommer olyckligt även om det är nödvändigt:

– Vi är mitt i den största och viktigaste vaccinationsutvecklingen i dansk historia. Och just nu behöver vi alla vacciner vi kan få. Att sätta ett av vaccinerna i paus är därför inte ett enkelt beslut.

Uppehåll i två veckor

I första skedet görs nu ett uppehåll i vaccineringarna på två veckor. Under vecka 12 ska inblandade myndigheter utifrån vad utredningen kommit fram till fatta ett nytt beslut om huruvida stoppet ska förlängas eller hävas.

Många av de som nu inte kan vaccineras är vårdanställda som är mer exponerade för smittorisk än andra grupper.

Danmark är inte det enda land som stoppar Astra Zenecas vaccin efter misstankar om att det kan orsaka blodproppar. Samma beslut har även nyligen tagits i Österrike och även där är EMA inblandade i utredningen.

Inget stopp i Sverige: ”Vore att ta i”

I Sverige tar man från ansvarigt håll lättare på larmen från Danmark och Österrike och låter tills vidare vaccinationerna fortsätta som vanligt.

Ali Mirazimi, professor i klinisk biologi vid Karolinska institutet, säger i en kommentar till SvD att han inte hunnit läsa in sig på fallen men inte tycker sig ha ”sett några signaler” som föranleder ett stopp i vaccineringarna här. Det vore ”att ta i” menar han:

– Jag ser inget som pekar på sådana biverkningar. Det är en fråga till Läkemedelsverket, men personligen tycker jag att det är att ta i att stoppa. Jag tycker inte att vi ska oroa oss.

Inte heller Läkemedelsverkets enhetschef Veronica Arthurson ser några skäl till att Sverige ska göra uppehåll i användandet av Astra Zenecas vaccin. Det meddelande hon vid en myndighetsgemensam presskonferens på torsdagen.

Fallen är för få för det, menar Arthurson och nämnde samtidigt att blodproppar även rapporterats efter vaccinering med Pfizer/Biontechs vaccin, vilket skulle tala för att blodpropparna är orelaterade till vaccineringen eller åtminstone specifikt till just Astra Zenecas vaccin.