Direkt då en asylsökande kommer till Danmark ska migranten gå en obligatorisk kurs i vilka möjligheter som erbjuds för ett återvändande till hemlandet ifall det blir ett avslag. För att vägleda migranterna genom detta har man också skapat en ny myndighet.

Utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye från de danska socialdemokraterna tycker att man måste vara mer direkta än man är i dag med migranter.

Han anser att det i dagsläget finns för många i asylsystemet vars fall med all sannolikhet kommer att sluta med ett avslag, vilket de själva vet om, och att man borde ta upp frågan med migranterna desto tidigare i processen då situationen inte är till gagn för någon.

Allt ska samordnas via den nya myndigheten Hjemrejsestyrelsen som invigs i morgon tisdag vars uppdrag är att få migranter utan uppehållstillstånd att resa hem. Samhällsnytt har rapporterat om den nya myndigheten tidigare.

LÄS ÄVEN: Fler migranter lämnar än reser till Danmark

Hjemrejsestyrelsen beskrivs som central i den danska regeringens ambitioner för att se till att migranter med avslag reser hem frivilligt – en problematik flera regeringar försökt lösa.

Stora satsningar på återvändande

Sedan 2013 finns redan två så kallade udrejsecenter i landet där migranter med avslag och som vägrar återvända självmant placeras.

2019 röstade en majoritet i Folketinget för att skicka tillbaka migranter så fort som möjligt i stället för att integrera dem.

Då det kostar ca 300 000 danska kronor om året att ha en avvisad migrant på ett udrejsecenter förväntas den nya planen även innebära stora besparingar.

I dagsläget finns ca 1 100 avvisade asylsökare i Danmark.

authorimage