Ett åtal har väckts mot ett äldre par för hets mot folkgrupp utan att det finns varken polisanmälan, utredare eller att någon åklagare varit inblandad. Det hela verkar baseras enbart på ett bisarrt brev skrivet på vad som skulle motsvara dagisnivå. När Samhällsnytt når tingsrätten ber de oss att inte offentliggöra dokumentet.

Åtalet baseras på följande brev:

”Det enda vi fått in”
Enligt Liselott Bergqvist som är handläggare på Örebro tingsrätt är den enda aktbilagan i fallet sidan ovan. Någon annan information om fallet tycks inte finnas.

– Det är det enda vi fått in så vi får se om vi får in mer sen, säger hon till Samhällsnytt.

– Det är en privatperson som gjort det här, gjort den här stämningen, fortsätter hon.

Har ni inte någonting från polisen eller från någon annan?

– Nej, vi har bara det här. Vi har bara det här, än så länge. Och det kom in den sjätte så vi har inte börjat jobba med det.

Men finns det någon utredare hos polisen?

– Nej det här är väl skickat in till oss direkt?

Men ni kan väl inte påbörja ett åtal utifrån vad som står i det brevet? Det får ni väl skicka till polisen isåfall?

– Ja det här har vi lagt till rådmannen, så jag vet inte jag är bara handläggare. Så de får titta på det när de får tid, så att säga.

Varför säger ni inte till personen att sådant här tas genom polisen och inte via tingsrätten?

– Ja jag kan inte diskutera det här för jag vet faktiskt inte hur vi går vidare med det här.

Nu är det två personer som har personnummer i Sverige som har fått registrerat i rättssystemet att de har pågående åtal för hets mot folkgrupp. Det kan ju skada de människorna.

– Ja, mm.

Måste ni inte ha lite kött på bena?

– Jag vet inte hur vi fått in det eller fått det registrerat. Jag kanske skulle sekretessprövat innan jag gjorde det då.

Detta ligger ju ute överallt.

– Det beror väl på om någon vill ha det. Du har ju inga personnummer i det här brevet som du fått.

Nej men det finns ju i rättsdatabaserna. Jag har personnummer för Gunnar och Susanne, det står i dagboksbladet.

– Ja där ja, där har du det ja. Mm, förlåt.

– Men du behöver ju inte gå vidare med dessa uppgifter om du fått dem och tycker de är konstiga, eller hur?, avslutar hon.

Domaren svarar

Samhällsnytt når domare Hannes Magnergård, som blivit tilldelad fallet, för att fråga om den underliga situationen.

– Det som har gått ut från tingsrätten är ett föreläggande till den som har lämnat in den här handlingen att betala en ansökningsavgift och ifall den inte betalar kommer det här avvisas.

Men hur kan ni skicka ut betalningskrav när en individ inte ens kan åtala i dessa fall? 

– Jag kan inte förklara det mer än att det kommit in en handling, att det registrerats och i och med att den registrerats läggs det upp ett mål. Jag kan inte ge dig ett närmare svar, för jag har inte sett detta före du ringer nu och har inte haft med det att göra.

Varför är deras uppgifter offentliga här då?

– Här har ett åtal väckts.

Det finns nu då formellt sett ett pågående åtal för hets mot folkgrupp mot dessa personer?

– Ja det kan man säga, det är riktigt att säga så. Vad som…om det ska avvisas…26 mars är sista dagen för att betala in ansökningsavgiften.

– Jag tar till mig det du säger och ska lyfta det i samband med nästa domarmöte…för jag förstår mycket väl vad du säger, om man har en sådan rubricering och då kan folk komma i kläm. Utifrån det du säger med sådana databaser och i vad mån det är korrekt är en fråga i sig.

Kan ej vara enskilt åtal
I en dom från hovrätten som Dagens Juridik skrev om år 2015 konstaterades följande:

En talan om ansvar för hets mot folkgrupp kan dock endast föras av åklagare.

[..]

Enskilt åtal eller skadeståndstalan på grund av brott kan inte föras eftersom det inte finns någon målsägande vid brottet hets mot folkgrupp.