Statsminister Stefan Löfven (S) sade i ett uttalande att de nya fynden om ett stort hål i skrovet på förlista passagerarfartyget Estonia ska granskas och lovade även dykningar ned till vraket om så krävs. På onsdagen slår dock åklagare fast att alla som försöker närma sig Estonia kommer att gripas och lagföras – inget undantag medges för statens haverikommission.

En grupp dokumentärfilmares upptäckt av ett fyra meter stort hål i sidan av skrovet på M/S Estonia, som gick under 1994 och tog 852 av sina passagerare med sig i djupet, har rönt stor medial och politisk uppmärksamhet. Många kräver nu att haveriutredningen görs om.

Frågetecknen är många och det som tidigare avfärdats som konspirationsteorier om orsaken till katatstrofen framstår idag i stället som fullt möjliga scenarion samtidigt som den redan tidigare ifrågasatta officiella förklaringen om ett lossnat bogvisir ter sig alltmer osannolik.

Katastrofen är ännu idag 26 år efteråt en het politisk potatis och den svenska regeringen har sett sig nödsakad att kommentera de nya fynden. Statsminister Stefan Löfven (S) lovade i ett uttalande att det som framkommit ska utredas och att detta kan kräva att dykningar företas ned till vraket för att inspektera hålet på plats.

Dokumentärfilmare bakom avslöjandet åtalas

Det löftet framstår nu som tomma ord efter att kammaråklagare Helene Gestrin slagit fast att regeringen inte har något sådant undersökningsmandat, något som statsministern rimligen borde känna till. Gestrin har redan väckt åtal mot två av de svenskar som ingår i det filmteam som gjort avslöjandet och avser inte att lägga ned detta med anledning av de upptäckter expeditionen gjort.

Brottsrubriceringen är ”brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia”, en speciallag som kan ge upp till två års fängelse och stiftats enkom för att av föregivet etiska skäl stoppa oberoende granskningar av Estoniakatastrofen. Den grundar sig på ett avtal upprättat mellan Sverige, Estland och Finland.

Speciallag kan ha dolda motiv

Kritiker menar att den skräddarsydda lagen har andra bakomliggande motiv och ingår i en mörkläggning av vad som egentligen orsakade katastrofen, där andra inslag är beslutet att inte bärga vare sig fartyget eller de döda kropparna, att vrakplatsen täckts över med stora mängder sten och grus och planerna på att gjuta in hela vraket i betong.

Eftersom dokumentörfilmarna befunnit sig på internationellt vatten med ett tyskflaggat fartyg har inte de övriga i teamet som inte är svenska, estländska eller finska medborgare kunnat åtalas. Detta beroende på att specialavtalet om gravfrid för Estonia inte är ratificerat av andra länder. Gestrin uppger dock att hon undersöker om lagen går att tolka bredare så att också övriga expeditionsdeltagare kan ställas inför rätta.

Dyka för att hindra granskning enda undantaget

Något undantag för den svenska statens haverikommission att företa undersökande dykningar på platsen finns inte, slår kammaråklagaren fast. För detta skulle en lagändring krävas och någon sådan har inte diskuterats. Däremot är det tillåtet för staten att skicka ned dykare för att försvåra en ny granskning av vad som hände.

– Det finns ingen legal möjlighet för någon enligt den här lagen att vidta åtgärder därnere, så länge det inte handlar om att täcka över och skydda vraket eller för att förhindra föroreningar av den marina miljön. All undervattensverksamhet i området är förbjuden, förutom de två uttryckliga undantagen, säger Gestrin med eftertryck i en kommentar till statstelecisionen.

Hoppas på förbudsprejudikat i HD

Rättegången mot de två svenskarna i filmteamet som avslöjade hålet i Estonias skrov inleds i januari näta år och kammaråklagare Helene Gestrin väntar sig en fällande dom och dessutom en prejudicerande sådan då hon förutser att målet kommer att gå ända upp i Högsta domstolen.

Ingen från regeringen har i skrivande stund kommenterat kammaråklagarens uttalande genom att antingen revidera löftet om dykningar eller förelägga riksdagen ett förslag om en lagändring som skulle möjliggöra nya undersökningar av vraket på plats.