En elev på en gymnasieskola i Värmland hotade att begå massmord på skolan. Men något straff blev det inte i tingsrätten eftersom hotet inte var skrivet på svenska. Fallet överklagades till hovrätten som gav tingsrätten bakläxa eftersom hotelserna enkelt går att översätta. När Högsta domstolen behandlar en överklagan är man oenig. Två av justitieråden vill i likhet med tingsrätten frikänna eleven med hänvisning till språket.

Händelsen utspelade sig den 12 maj förra året och riktades mot elever och skolpersonal vid Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad där omkring 2 500 personer är verksamma. Gärningsmannen som fyller 18 i år och har invandrarbakgrund förekommer inte i belastningsregistret sedan tidigare.

LÄS ÄVEN: Dömdes till livstids fängelse för avrättningsmord – frikänns av hovrätten

”Kommer långsamt skära ned med kniv”

Ynglingen har enligt polisutredningen författat ett meddelade på utländska inför ett femtiotal klasskamrater på sociala medier-plattformen Snapchat. Det framgår av meddelandet att han avsåg att inom kort begå ett massmord på skolan. Detta eftersom han ”hatar horor”.

”På torsdag kommer jag till skolan för att skjuta alla. De som överlever sina skador kommer jag långsamt att skära ner med en kniv. Jag hatar horor!”

Erkänner i sak men hävdar skämt

Eleven har även frågat en vän om personen ifråga anser hotet som ”det mest fruktade mot en skola någonsin”. I polisförhör vidgår eleven att han skrivit hotmeddelandet men slår ifrån sig ansvar med att han enbart skämtade.

Frias eftersom det var på ryska

Den 25 september förra året meddelade Värmlands tingsrätt att de friar eleven från misstanke om olaga hot. Detta eftersom rätten anser att ingen av eleverna eller personalen skulle förstå hotet eftersom det inte var författat på svenska.

Hovrätten rev upp friande dom

Domen överklagades till Hovrätten för västra Sverige som den 11 november rev upp den frikännande domen med hänvisning till att texten enkelt kan översättas till svenska och hotet därmed nå fram till elever och personal på skolan.

Enligt hovrätten är hotet av allvarlig karaktär eftersom det handlar om en så kallad skolskjutning. Man bedömde straffvärdet på gärningen till fängelse i ett par månader för en vuxen person. Med anledning av brottslingens låga ålder ansågs dock ungdomstjänst i 30 timmar vara en tillräcklig påföljd i det aktuella fallet.

Högsta domstolen oeniga om översättning

Målet kom att överklagas vidare till Högsta domstolen som den 12 juni meddelade oenigt meddelade att de fastställer hovrättens dom rörande olaga hot med påföljden ungdomstjänst.

Två justitieråd, Malin Bonthron och Cecilia Renfors, ville se gärningsmannen friad. Detta eftersom de inte anser det styrkt att gärningsmannen haft uppsåt att låta hotelserna komma till elevernas och skolpersonalens kännedom i en form som de kunde förstå.

LÄS ÄVEN: Kvinna tittade inte våldtäktsmannen i ögonen – frias av S-nämndemän

authorimage