En granskning som Sveriges Radio P4 Uppland gjort visar att en förkrossande majoritet av män som köper sex av prostituerade är utlänningar. I motsats till svenska sexköpare som pekats ut som våldtäktsmän framhålls för de invandrade sexköparna från experthåll faktorer som bristande kännedom om sexköpslagen, social utsatthet och trauman under uppväxten.

Närmare åtta av tio sexköpare är enligt statsradions granskning utlandsfödda. Hur många av de återstående två som har invandrarbakgrund framgår inte. Undersökningen sträcker sig ett och ett halvt år tillbaka, till början av 2019. Bilden överenstämmer med den i en rapport om sexköpare som polisen gjorde 2018 där migranter också visade sig starkt överrepresenterade.

Kerstin Isaksson, sexualupplysare på RFSU, förklarar den massiva överrepresentationen av migranter bland sexlöparna med att den svenska sexköpslagen internationellt sett är en udda företeelse.

Forskare: ”beror på klass, social utsatthet och trauman i uppväxten”

Anna Bredström har titeln ”etnicitetsforskare” vid Linköpings universitet och instämmer i synsättet att det är informationsbrist som är huvudorsak till att utlänningar dominerar så starkt bland sexköparna.

Hon ogillar samtidigt SR:s initiativ och tycker inte att man ska peka ut utlandsfödda och ställa grupp mot grupp visavi svenskar. I stället bör man enligt Bredström se till andra faktorer som klass, social utsatthet och trauman under uppväxten när man delar in sexköpare i kategorier och bortse från nationalitet och etnicitet.

I andra sammanhang har emellertid hävdats att klass inte är en faktor för sexköpare, utan att dessa är likvärdigt fördelade över det socioekonomiska klasspektrat.

Bredström menar också att man när man diskuterar sexköp och prostitution med invandrare måste anlägga en mer fördomsfri attityd jämfört med den man har gentemot svenska sexköpare. I annat fall uppfattas det ofta av informationsmottagaren som en form av rasism, menar hon.

Jämställdhetsministern ointresserad

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) vänder sig, trots den kraftiga överreoresentationen, i likhet med Breström också mot att rikta fokus mot sexköpande invandrare. Hennes departement är inte intressead av att bedriva något riktat arbete mot den gruppen och planerar heller inget sådant med anledning av siffrorna.

Brå inte förvånade

Stina Hoimberg, forskningsråd på Brottsförebyggande rådet, säger sig inte vara förvånad över siffrorna. Hon menar att de är i linje med invandrares generella överrepresentation när det gäller att begå brott.

Holnberg menar samtidigt att en del av överrepresentationen kan bero på att invandrare köper sex på ett annat sätt än svenskar. Exempelvis oftare i den del av prostitutionen kopplad till trafficking som polisen bevakar hårdare än andra delar av marknaden för sexuella tjänster och att man därför oftare än svenskar åker fast.

authorimage