Enligt en undersökning av försäkringsbolaget Folksam kör nästan åtta av tio yrkesförare för fort utanför en skola. Alarmerande, menar Folksams forskningschef.

I undersökningen har Folksam mätt hastigheten på 5 300 yrkesfordon med företagslogotyp i Stockholm och Uppsala. 79 procent körde för fort vid en skola. För tunga fordon låg andelen på över nio av tio och siffrorna är en försämring jämfört med en liknande mätning i fjol.

”I genomsnitt körde de undersökta yrkeschaufförerna 8 km/tim över tillåten hastighet på 30-vägar, vilket motsvarar en fördubblad risk att bli allvarligt skadad för en fotgängare eller cyklist som blir påkörd”, skriver Folksam.

Värst är taxiförare som oftast bröt mot hastighetsgränsen. Även för färdtjänst och budbilar gick det ofta för snabbt.

Sju fall av tio

Sammanlagt på alla typer av vägar körde yrkesförare för fort i sju fall av tio.

– Det är alarmerande att vi i årets mätning ser en kraftig ökning av andelen hastighetsöverträdelser utanför skolor bland yrkeschaufförer. För barn upp till 14 år är risken att skadas allvarligt hög om de skulle bli påkörda, så det är bokstavligen livsviktigt att följa de hastighetsbegränsningar som finns utanför skolor, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

– Yrkeschaufförer utgör en stor del av trafiken på våra vägar och därför är det extra viktigt att de följer de hastighetsbegränsningar som finns. Trots att Folksam mätt och rapporterat hastighetsmätningar under 4 års tid så har vi inte kunnat se någon förbättring genom åren. Det finns dock en rad konkreta åtgärder som skulle få stor effekt, exempelvis tydligare krav gällande trafiksäkerhet vid upphandlingar.