Att ringa efter ambulans för att man fått en sticka i fingret eller drabbats av nästäppa kan i fortsättningen bli dyrt om man bor i Region Blekinge. Där har man nu ledsnat på missbruket av ambulansutryckning och överväger att belägga sådana larm med en avgift i hopp om att få bort beteendet.

Det har blivit allt vanligare att människor uppsöker akutmottagningar trots att de har krämpor som inte kräver akut vård och som de borde vända sig till vårdcentralen med. Ett relaterat problem är att allt fler personer med lindriga sjukdoms- eller skadesymptom ringer efter ambulans.

Det här eskalerande beteendet anstränger en redan hårt belastad och av besparingar underdimensionerad vårdapparat på ett sätt som äventyrar patientsäkerheten för de som verkligen är behov av akut vård. I Region Blekinge överväger man nu att låta ”patienter” som okynnesringer efter en ambulans att betala en avgift.

Nästan var tredje utryckning i onödan

Regionfullmäktige ska behandla frågan i höst och motiverar åtgärden med att nästan var tredje ambulansutryckning numera är att betrakta som ett okynneslarm där personalen bedömt att inget behov av vare sig ambulanstransport eller akutvård föreligger och återvänt med tom bil.

– I Blekinge har vi identifierat att många ambulansutryckningar, cirka 30 procent, åker hem utan patient i bilen, säger Magnus Johansson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Blekinge, till Läkartidningen.

Initiativ med bedömningsbilar har inte räckt

Man har sedan tidigare försökt stävja missbruket genom att införa så kallade bedömningsbilar med sjuksköterskor som SOS-operatören kan skicka ut till personer som larmar 112 och där bedömningen är att inget behov av ambulans finns.

En sådan sköterskeutryckning är belagd med en vårdavgift på 100 kronor. Men åtgärden har inte varit tillräcklig för att få stopp på missbruket av ambulanstransport. En orsak tror man är att ambulans i motsats till bedömningsbil är gratis, och det vill man nu alltså ändra på.

Mer ”signal” än kraftfull åtgärd

Om det liggande förslaget klubbas kommer det att kosta lika mycket, det vill säga 100 kronor, för att få hem sköterska med ambulans som med bedömningsbil om besökt utmynnar i att det uppenbart inte finns något behov av ambulanstransport.

Magnus Johansson medger att det egentligen skulle behövas ta i med rejälare hårdhandskar mot ambulansmissbruket men att den här åtgärden ändå är ”en signal” till okynnesringarna. Det är en avvägning, uppger han, för att inte riskera att någon som verkligen behöver ambulans ska dra sig för att ringa i rädsla för att få betala.

Oklart vilka som missbrukar mest

Johansson vill inte tro att det eskalerande problemet handlar om något medvetet fusk eller avsiktligt missbruk men anser ändå att det är en attityd och ett beteende som behöver korrigeras. Den socialdemokratiske nämndordföranden vill inte uppge om några grupper är överrepresenterade i fenomenet och i så fall vilka.

Barn och åldringar över 85 år ska enligt förslaget inte behöva betala någon straffavgift. Om missbruket fortsätter på samma nivå som hittills räknar man med att avgiften kommer att ge ett klirr i regionkassan på en halv miljon kronor om året. Tanken är emellertid att avgiften ska avskräcka från okynnesbeställningar av ambulans.