➤ USA Turerna har varit många kring Donald Trumps inreseförbud, som stoppats för att sedan godkännas av diverse domstolar och där även Högsta domstolen tidigare godkänt delar av förbudet. Under måndagen levererade HD i USA en avgörande storseger till Trump gällande inreseförbud.

I ett HD-domslut på måndagen tilldelas Donald Trump den juridiska rätten att verkställa sina tidigare inreseförbud till 100 procent och helt utan reservationer. Det innefattar även de inreseförbud och delar av dessa som för närvarande befinner sig i lägre domstolar och väntan på domslut. Inreseförbuden gäller medborgare från sex islamdominerade länder där terrorism är vanligt förekommande.

Detta är den största juridiska segern hittills för Donald Trump i HD. Den ger honom rejäl vind i seglen när det gäller att fortsatt kontrollera migrationspolitiken och avgöra vilka medborgare från vilka länder som ska tillåtas respektive inte tillåtas komma in i USA, oavsett deras religiösa tillhörighet.

HD ger Trump rätt i att inreseförbuden inte diskriminerar muslimer eller är islamofobiska, utan är förenliga med konstitutionen och existerande migrationslagar stiftade av kongressen. Sju av de nio domarna i HD gav Trumps inreseförbud sitt godkännande. Även två av HD:s fyra vänsterliberala domare ställde sig alltså på Trumps sida i rättsfallet.

Domslutet sätter därmed ett viktigt prejudikat till Trumps fördel som lägre vänsterliberala federala domstolar nu måste förhålla sig till när Trumps framtida migrationspolitik utmanas juridiskt.