I början av december 2018 lanserade Expo en utbildning för utredare, åklagare och domare om högerextremism på nätet. Satsningen finansierades av regeringen genom ett riktat bidrag från MUCF. Idag kan Samhällsnytt avslöja med hjälp av interna mejl och källor på Åklagarmyndigheten att Expos erbjudande nobbades av rättsväsendet – bland annat därför att Expo sågs som en partisk aktör i sammanhanget. ”Ett fiasko för Expo”, kommenterar en källa inifrån Åklagarmyndigheten till oss.

Den kontroversiella utbildningen startades av Expo i december med målet att öka lagföringen av högerextremister på nätet. Insatsen blev utsatt för kritik som ett tecken på att rättsväsendet infiltreras politiskt samt på organisationens ambition att styra det offentliga samtalet och begränsa yttrandefriheten. Farhågor restes om att utbildningen egentligen handlar om att träna upp rättsväsendet på att förfölja svenskar som i sociala medier uttrycker missnöje med regeringens politik och utvecklingen i Sverige.

LÄS MER: Expo ska utbilda rättsväsendet om ”högerextremism på nätet”

I ett mejl från Expos projektledare till Domstolsverket som Samhällsnytt har tagit del av erbjuder organisationen hjälp till domarkåren med att fatta ”korrekta beslut” samt vägleda om bevisvärdering i mål som gäller högerextrema organisationer. Expo erbjuder även en genomgång av ”strategier” som utvecklats för att undvika bli lagförd för ”brott i sociala medier”.  Till mejlet bifogades även en kortfattad presentation (klicka för större bild):

När Samhällsnytt följer upp detta med Expos pressansvarig Hanna Gimstedt svarar hon följande på våra frågor via mejl:

”Responsen från den nya utbildningens målgrupper har varit genomgående positiv, och många har hört av sig för att boka utbildningar.”

Samtidigt vägrar hon uppge vilka myndigheter som har bokat utbildningen. När vi kontrollerar Gimstedts påståenden visar det sig att de inte stämmer.

Samhällsnytt har tagit del av ett internt mejl på Åklagarmyndigheten som visar att redan den 7 januari har myndigheten bestämt sig i frågan. I mejlet betecknas organisationen som en opinionsbildande aktör i samhällsdebatten – därför anses det vara problematiskt för åklagare att delta i deras utbildning. ”Det finns också en risk för att ett deltagande, bland vissa grupper, skulle kunna rubba förtroendet för vår opartiskhet”, står det bland annat att läsa. Därtill rekommenderas till kammarchefer att medarbetare inte deltar i utbildningen ifall inbjudan skickas direkt till kammarchefer:

I ett officiellt svar bekräftar Åklagarmyndighetens presstjänst till Samhällsnytt att myndigheten har tackat nej till Expos utbildningsinbjudan. En motivering liknande den i det interna mejlet har delgetts organisationen och även Regeringskansliet.

LÄS ÄVEN: Säg vad du tycker idag, imorgon kan Expo ha gjort det förbjudet

Även Domstolsverket har ratat Expos erbjudande enligt myndighetens presstjänst. Redan den 10 december – alltså strax efter lanseringen – har myndigheten besvarat inbjudan genom att påpeka att Domstolsverket själva skräddarsyr utbildningar för domare för att möta de behov som finns – och att mot denna bakgrund är Expos erbjudande inte aktuellt. Klicka för större bild:

En högt uppsatt källa inifrån Åklagarmyndigheten menar att det som skett är ett ”fiasko” för vänsterorganisationen:

– De tar fram en utbildning för rättsväsendet, men ingen vill gå den trots att den är gratis.

Källan menar att detta även är ett nederlag för regeringen:

– Det är rätt komiskt om regeringen finansierar en utbildningsinsats som sedan rättsväsendet säger nej till.

Totalt har MUCF som sorterar under Kulturdepartementet betalat ut drygt en miljon kronor i ett öronmärkt bidrag till projektet.

Tycker du att den här artikeln var intressant? Glöm då inte att stödja Samhällsnytt med en månatlig donation! Klicka här för att se hur du kan bidra!