Samhällsnytt avslöjade tidigare att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap verkar för att begränsa yttrandefriheten och fri opinionsbildning i Sverige. Idag kan vi berätta att MSB anordnat ”Mediernas beredskapsråd” – en grupp där representanter för de största svenska mediebolagen ingår. Gruppen möts fyra gånger per år på MSBs kontor i Stockholm.

myndighetens hemsida uppges att rådets syfte är att höja ”medieberedskap” i Sverige i händelse av kris. De mötesanteckningar och mejl som Samhällsnytt fått tillgång till visar dock att det är mycket mer än krisberedskap som tas upp på dessa möten.

Dels ägnas en del tid åt den nya myndigheten för psykologiskt försvar som planeras vara på plats i slutet av året och som misstänks institutionalisera statlig censur i Sverige. Ledamöterna i rådet får löpande information om hur arbetet med att skapa den nya myndigheten fortskrider. Förutom det drillas medierepresentanterna i arbetet mot så kallade påverkansoperationer – ett luddigt begrepp som i MSBs tolkning inbegriper även regeringskritisk journalistik.

På MSBs hemsida skriver man öppet att det finns ett förtroende mellan medierna som ingår i rådet och myndigheten:

”Dagens nätverk och det förtroende som finns mellan ledamöterna i rådet har stor betydelse vid en framtida kris.”

Att döma av att det saknas någon kritisk granskning av den framtida censurmyndigheten i gammelmedierna har dessa möten en direkt påverkan på medieföretagens redaktionella politik.

LÄS MER: TV4 rådgör med MSB om ”förhållningssätt” i sin rapportering

Tidigare i år kunde Samhällsnytt avslöja hur Bonnier-ägda TV4 rådgjorde med MSBs Mikael Tofvesson om ”förhållningssätt” i sin rapportering efter ett av sådana möten. I ett mejl i januari 2018 ber en producent på TV4 Tofvesson om ett särskilt möte och skriver följande:

” Jag var tillsammans med TV4:s VD Caster Almqvist på plats hos er i november för att lyssna till era slutsatser och hur ni jobbar för att förhindra en eventuell påverkan eller attack mot riksdagsvalet i höst. Där deltog alla stora medieföretag. Därefter har det gjorts nyhetsinslag och skrivits artiklar i ämnet. I vår bransch är förstås detta ämne särskilt intressant.

Jag är ansvarig för TV4:s valprojekt. Och för oss som jobbar med valet, vilket är ganska många ett valår, är det extra viktigt och intressant att veta vilka yttre hot som finns, hur myndigheterna jobbar för att informera och förhindra en påverkan, vilka risker som finns. Och naturligtvis vilka tips och förhållningssätt vi i media rekommenderas. Med mera…”

Kontakten mellan TV4 och MSB verkar ha etablerats – eftersom redan i maj 2018 TV4-journalisten Sara Stenman frågar Tofvesson i ett mejl om godkännande för att publicera redaktionellt material – nämligen en skylt som ska illustrera så kallade falska nyheter. Tofvesson godkänner upplägget och skylten publiceras:

LÄS ÄVEN: Här betalar MSB ut två miljoner skattekronor till brittiska bedragare – med kopplingar till rysk underrättelsetjänst

De senaste mötena handlar dessutom om att införliva medieföretagen i försvarsapparaten. MSB försöker ihärdigt att involvera dem i försvarsövningen 2020 – men inte för att bevaka övningen, utan för att vara en del av den.

Redan den 21 september 2018 under p. 8 i mötesanteckningarna står ett erbjudande från MSB om att låta bolagen delta i övningen: ”Antingen intern övning eller som övad aktör i den stora övningen”.

Vid nästa möte den 6 december är ämnet på bordet igen:

”Erbjudandet från MSB är fortfarande öppet för andra organisationer än public service att delta i TFÖ 2020. Erbjudandet gäller även privata företag och kan vara speciellt intressant/viktigt för företag med utländska ägare.”

LÄS ÄVEN: MSBs interna mejl avslöjar: myndigheten förbereder antidemokratisk kupp

Trots att Samhällsnytt är en av de största nyhetsplattformarna i Sverige har MSB aldrig bjudit sajten in till sina möten enligt Samhällsnytts ansvarige utgivare Mats Dagerlind:

– Det hela är mycket illavarslande och tyder på att ett kartell mellan staten och medierna skapas. Även de organisatoriska gränserna mellan medierna och myndigheter verkar vara på väg att suddas ut. När mediechefer sitter i regelbundna möten med statens säkerhetstjänst och anpassar sin nyhetsvärdering efter dess agenda – då är en viktig gräns passerad.

Mats Dagerlind ifrågasätter även nödvändigheten av ett särskilt beredskapsråd för medierna:

– Mig veterligen är det främst public service som har en beredskapsroll i händelse av kris – och de har sedan länge sina egna rutiner osv. Vad finns det för syfte med sådana sammankomster annat än ”att skapa ett förtroende”? Det bör inte finnas något sådant förtroende mellan medierna och staten i en demokratisk stat. Mediernas roll är att granska makten, inte gulla med den i olika råd.

MSB har i en skriftlig kommentar svarat Samhällsnytt att det är endast medier som ”publicerar på vad som räknas som robusta plattformar” som bjuds in:

”Dvs medlemmar är de som producerar och distribuerar med nationell spridning på plattformarna FM-radio, linjär TV och papperstidning.”

Mediernas beredskapsråd samlas fyra gånger per år och har representanter från följande medier:

Bonnier Broadcasting (TV4);
Bonnier News;
Canal digital;
MTG;
Sveriges Radio;
Sveriges Television;
TT Nyhetsbyrån (Tidningarnas Telegrafbyrå).

Nedan kan ni ta del av mötesanteckningar för 2018 och 2019: Sammanfattning Mediernas beredskapsråd 20180119 Red, sammanfattning Mediernas beredskapsråd 20180426 Red, sammanfattning mediernas beredskapsråd 20180921 Red, sammanfattning mediernas beredskapsråd 20181206 Red, sammanfattning mediernas beredskapsråd 20190314 Red

LÄS ÄVEN: Demokratins dödgrävare