Igår kunde Samhällsnytt avslöja att i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förbereds en antidemokratisk kupp som innebär ytterligare begränsningar i yttrandefriheten och statlig kontroll över opinionsbildning. Idag kan vi berätta att det Bonnier-ägda mediebolaget TV4 redan i dagsläget har ett intimt samarbete med statens säkerhetstjänst – och rådgör om ”förhållningssätt” i sin rapportering i vissa ämnen. Ingenting av detta vill dock tv-kanalen delge sina tittare.

I sin roll som enhetschef på MSB och ansvarig för skydd av valet 2018 har Mikael Tofvesson i regelbundna möten träffat företrädare för flera mediebolag. Möten skedde i flera omgångar med början hösten 2017. Enligt minnesanteckningarna från mötet den 17 november 2017 närvarade bland annat representanterna för följande mediebolag på mötet: Aftonbladet, DN, Expressen, Göteborgs-Posten, HD (Sydsvenskan), Metro, SR, SVT, TT, Tidningsutgivarna, TV4, UR.

LÄS MER: MSBs interna mejl avslöjar: myndigheten förbereder antidemokratisk kupp

Ämnet som diskuterats var myndighetens verksamhet inom så kallat ”psykologiskt försvar” – ett begrepp som vi berättade detaljerat om igår. Åtminstone ett mediebolag har dock tagit det ett steg längre.

Samhällsnytt kan idag berätta att Bonnier-ägda TV4s producent och projektledare Mattias Hägerlund bad Tofvesson om ett särskilt möte – bara för TV4s personal. I ett mejl från den 29 januari 2018 återkopplar han om det tidigare mötet med Tofvesson:

”Jag var tillsammans med TV4:s VD Casten Almqvist på plats hos er i november för att lyssna till era slutsatser och hur ni jobbar för att förhindra en eventuell påverkan eller attack mot riksdagsvalet i höst. Där deltog alla stora medieföretag.

För oss som jobbar med valet, vilket är ganska många ett valår, är det extra viktigt och intressant att veta vilka yttre hot som finns, hur myndigheterna jobbar för att informera och förhindra en påverkan, vilka risker som finns. Och naturligtvis vilka tips och förhållningssätt vi i media rekommenderas. Med mera…”

Mötet blir av en månad senare. När Samhällsnytt når Hägerlund på telefon och ber honom att kommentera sitt mejl låter han nervös och stressad. Han ber oss återkomma per mejl. Vi ställer en fråga då om han anser det lämpligt när ett mediebolag konsulterar med statens säkerhetstjänst om vilka ”förhållningssätt” de ska inta i sin rapportering.

Hägerlund svarar följande på vår fråga i ett mejl:

”Vi tar in information och fakta från många olika håll.Vilka rekommendationer vi följer, eller vilka åtgärder vi vidtar när det gäller vår säkerhet, är sedan vårt eget val och givetvis inget vi pratar om. I övrigt har jag inga kommentarer.”

I mejlet menar han att mötet och mejlet handlade om företagets egna säkerhetsarbete.

Enligt MSBs kommunikationsavdelning handlade mötet om någonting helt annat – nämligen om ”orientering om MSB:s arbete med att skydda valet 2018 mot informationspåverkan från främmande makt”.

Mötet fick bevisligen ett genomslag bland TV4:s personal – som en kort tid efter det börjar vända sig till Tofvesson för råd om hur de ska utforma redaktionellt material.

I vanliga fall får ingen utomstående påverka hur redaktionellt material utformas. Ytterst är det en fråga om pressfrihet och demokrati. Åsikter från utomstående experter och tjänstemän bör framgå med en tydlig avsändare – alltså vem personen bakom åsikten är. Men i det här fallet verkar statens säkerhetstjänst ha blivit inkluderad i TV4:s innersta redaktionella krets. Här i ett mejl från den 24 maj 2018, alltså en kort tid efter mötet med TV4, undrar TV4-journalisten Sara Stenman om en grafikskylt om så kallade ”falska fakta” som hon tänkt publicera:

Förslaget får godkännande från MSB-chefen och grafikskylten sänds i TV4. Ingenstans framgår det dock att informationen är framtagen i samarbete med MSB.

När Samhällsnytt konfronterar Mattias Hägerlund med detta slutar han att svara till oss.

LÄS ÄVEN MIN KRÖNIKA OM ÄMNET: Demokratins dödgrävare

Tycker du att den här artikeln var intressant? Glöm då inte att stödja Samhällsnytt med en månatlig donation! Klicka här för att se hur du kan bidra!