Sången Bä, bä, vita lamm lär barn en falsk sanning. Det menar en grupp norska veganer som nu skapat en alternativ text.

Det är i den norska Facebookgruppen Veganpreik som den klassiska barnvisan och dess innebörd tagits upp till diskussion. Man menar att vi inte får ullen, som antyds i texten, utan tar den.

– I djurens perspektiv där de behöver leva de liv de gör i den norska och svenska djurindustrin, så är inte det livet så positivt. Vi utnyttjar dem och sen dödar vi dem, och de mår inte alls så jättebra. Men det berättar vi inte för barnen, vi säger att lammet är så lyckligt, sen får vi dess ull och så är det fortsatt lyckligt. Och det blir ju lite missvisande, säger Samuel Rostöl, som är Facebookgruppens grundare, till Aftonbladet.

Man riktar även kritik mot en annan i Norge känd barnvisa, Kua mi, jag takker deg, av samma anledning – att kons mjölk tas snarare än att den ges.

– Språket vi använder är viktigt. Om vi sjunger sånger om att kvinnor ska vara i köket så påverkar det hur barn ser på kvinnor. Om vi sjunger sånger där djuren ger oss något som vi egentligen tar så påverkar det hur barn ser på djur, säger han och fortsätter:

– Från vårt perspektiv är det jättebra att ha en diskussion om hur vi använder språket gentemot djur, gentemot barn och förtryckta grupper. Använder vi ett språk för barn där det här förtrycket normaliseras så blir det en form av indoktrinering av barnen som de inte kan göra något åt.

Efter att norska medier rapporterat om fallen har många uppfattat det som att gruppen vill ta bort visorna i sitt originalutförande, vilket inte ska stämma.

– Det är inte så att vi försöker bestämma vilka sånger man ska sjunga med sina barn, men vi tror att det är viktigt att ha en öppet klimat där vi kan prata om vad språk betyder.