En jättelik vindkraftspark var planerad att uppföras i ett naturskönt område vid kusten i Söderhamn. Men efter hård kritik från de boende i området tvingas de gröna klimatentreprenörerna att backa.

83 vindsnurror var det tänkt att bolaget WPD skulle placera ut på rad vid Storgrundet i havsbandet utanför Söderhamn. Som på många andra håll i landet uppskattades de planerna inte av de boende i närområdet.

Efter omfattande klagomål och kritik får bolaget nu tänka om. Antalet snurror blir enligt de ändrade planerna 51 istället för 83 och de ska dessutom bli 30 meter lägre än vad som ursprungligen bestämts.

Låg lönsamhet kan äventyra hela projektet

Innan den nya planen sätts i verket ska en ny ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen och inför den en omräknad lönsamhetskalkyl göras. Det är inte uteslutet att det blir så röda siffror i denna att projektet skrinläggs helt och hållet uppger WPD till SVT. I annat fall blir kusten byggarbetsplats fram till 2030 då parken ska stå klar.

Det är inte fösta gången som projektet stöter på patrull. Tidigare fanns planer på att uppföra en liknande park i höjd med Gävle. Men efter kritik skrotades detta till förmån för projektet i Söderhamn där man hoppades att det skulle gå bättre. Men inte heller här var det populärt att få en mur av vindkraftverk som utsikt i stället för himmel och hav.

Beskrivs som ”våldtäkt” på naturen

– Det här upplevs ju som en ren våldtäkt på vår ”jungfrukust”, säger Göran Gabrielsson som arbetar som komiker, har sommarhus i området och en av de som drabbas, i en intervju med SVT.

Han menar att om vindkraften ska byggas ut och omställning till fossilfri el ska genomföras så måste det ske med förnuft. Så är det inte idag, anser han, när projekt forceras fram som gör stora intrång i människornas vardag och närmiljö.