Bara en liten minoritet av forskarna anser att människan påverkar klimatet

3.8K Shares

➤ KRÖNIKA Ständigt hör man klimatalarmisterna påstå att 97 procent av klimatforskarna står bakom dem. Men det stämmer inte.

2014 undersökte beteendevetaren John Cook och hans grupp 11 944 vetenskapliga uppsatser om klimatet och presenterade en rapport för FN:s klimatpanel IPCC. Två tredjedelar av dessa uppsatser ströks eftersom de inte nämnde mänsklig påverkan av klimatet eller att koldioxid var orsaken till varmare klimat.

I resterande tredjedel av avhandlingarna angavs att människan i någon grad påverkade klimatet. Av detta drog John Cook slutsatsen att 97 procent av klimatforskarna stod bakom klimatlarmen.

Men bara 69 av uppsatserna pekade på att människan påverkade klimatet i avsevärd grad. Alltså bara 0,5 procent av de ursprungliga 11 944 uppsatserna och endast 1,6 procent av de uppsatser som utvaldes för IPCC-rapporten.

Detta falsarium har sedan dess utnyttjats samvetslöst av klimatlarmarna för att ge domedagsprofetiorna vetenskaplig legitimitet och göra klimatångesten till världens starkaste politiska kraft. Än idag lutar såväl Al Gore som Isabella Lövin sin propaganda mot att 97 procent av världens klimatforskare står bakom dem – numera med hjälp av lilla Greta Thunberg som förstås har itutats samma lögn som alla vi andra.

Haven gasar sedan årmiljarder ut koldioxid. Sedan lilla istiden har en välkommen uppvärmning av havsvattnet ökat utgasningen av koldioxid. Atmosfären innehåller 0,03 procent koldioxid. Mänsklig aktivitet står för endast 3 procent av dessa 0,03 procent.

Sedan 1930 har världens skördar ökat fem gånger. Resultatet av bland annat en grads uppvärmning och mer koldioxid sedan lilla istiden för 150 år sedan. Ökad koldioxidhalt i växthus kan öka skördarna med upptill 40 procent.

Men nu är solens magnetiska aktivitet lika låg som under lilla istiden. Det förebådar istället kallare klimat, vilket kommer att kräva en stor och säker elproduktion. Beroende på klimatlarmen gör man nu tvärtom! Kol, olja, gas och kärnkraft ska ersättas av förnybart. Men sol, vind och biobränslen tillgodoser endast 4 procent av det globala energibehovet.

Nu reagerar allt fler sakkunniga mot klimatlarmen. 32 000 amerikanska forskare har skrivit under en petition – Global Warming Petition Project – som underkänner koldioxidteorin. På initiativets webbplats finns en sammanställning av fakta som motbevisar klimatlarmen.

En rad andra internationella institutioner har gjort motsvarande och varnar för att klimathysterin leder till katastrof för mänskligheten eftersom den överskuggar andra mer akuta hot mot planeten. I Sverige har bland annat SwebbTV produerat en lång rad program med föreläsningar av framstående klimatexperter som engagerat och sakkunnigt avfärdar klimathysterin.

Men dessa 10 000-tals seriösa forskare hörs aldrig i allmänna medier – de tystas effektivt med glorifieringen av en 16-årig skolflicka i spetsen för en klimatreligiös sekt. Hjälp!

3.8K Shares
Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.