Nyligen släppte Svenskt Näringsliv en rapport som visar att det är fyra av Sveriges tio miljoner invånare som försörjer nationen. Detta fick Timbro att titta närmare på attityderna till arbete bland de olika partiernas sympatisörer.

I Svenskt Näringslivs rapport framkom även att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder i Sverige inte är självförsörjande – var fjärde person i åldern 20-64. Situationen menar man är allvarlig för välfärden, tryggheten och välståndet och hotar att slita isär landet. Det minskar tillväxten, försvårar företagens kompetensförsörjning och försvagar Sveriges konkurrenskraft.

LÄS ÄVEN: Fyra av Sveriges tio miljoner invånare försörjer nationen

När Demoskop ställer frågan hur viktigt man anser det vara att andra försörjer sig själva genom arbete svarar 78 procent att det är mycket viktigt. Samtidigt är skillnaden mellan höger och vänster stor.

Medan det konservativa blocket plus Liberalerna anser det vara viktigt, tycker desto färre så bland de rödgröna där endast lite mer än var fjärde miljöpartist och vänsterpartist håller med.

Ungefär samma mönster upprepas när Demoskop ställer frågan om synen på relationen mellan lön och bidrag.

Ytterligare en fråga handlade om lön och bidrag i relation till möjligheterna att minska utanförskapet.