Väntetiden i södra Sverige för patienter med cancer i lever och bukspottskörtel är så pass lång att sjukdomen inte längre går att bota för många. ”Otroligt allvarligt”, konstaterar Cancerfondens generalsekreterare.

Av 115 svårt sjuka cancerpatienter fick bara 25 adekvat behandling inom den angivna tidsramen. Granskningen av väntetiderna har fått Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att slå fast att kravet på god vård inte uppfylls.

Vissa patienter har fått extra cellgiftsbehandlingar och patienter där man hade bestämt sig för botande behandling har man fått styra om till palliativ vård.

– Det är otroligt allvarligt när man går från någonting som hade kunnat botas till att inte kunna bli helt frisk, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Granskningen inleddes efter att Ivo fått in flera lex Maria-anmälningar om väntetiderna på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Man har ännu inte gjort någon liknande granskning på riksnivå.

– Vi vet att kapacitetsbristen och kompetensbristen är nationell, men jag kan inte svara på om det ser likadant ut i hela landet, säger Malin Peterson på Ivo till TT.

I granskningen ingick även patienter med cancer i vulvan. Samtliga dessa fick dock operation i tid.

”Vi är medvetna om problemen och arbetar sedan lång tid på många olika sätt för att åtgärda dem och minimera effekterna för patienterna”, säger sjukhusets biträdande förvaltningschef Per Ola Kimblad i ett pressmeddelande.

– Jag önskar att jag kunde säga att det här är ett undantag, men cancervården i Sverige är ett geografiskt lotteri. Det beror på var man bor i Sverige hur snabbt man får behandling och det är helt oacceptabelt, säger Ulrika Årehed Kågström.