➤ STORBRITANNIEN Hur mejkar du dig efter en syraattack? Det är rubriken för en BBC-artikel med sminktips riktade till en ny kategori unga kvinnliga mediekonsumenter i Storbritannien – de som fått sina ansikten sönderfrätta av hederskulturella skäl.

Storbritannien har under lång tid haft en hög invandring från det muslimska Pakistan. Medan somliga anpassar sig till ett civiliserat västerländskt samhälle, väljer andra att behålla sedvänjor från hemlandet. En av de mer barbariska är att hälla frätande syra i ansiktet på kvinnor som på något sätt misshagat sin man eller uppträtt på ett sätt som anses skadat familjens heder.

I Pakistan är sådana syraattacker sedan mycket länge en del av vardagen och ett hot som varje kvinna där måste leva med. Relativt nytt är däremot att det också blivit en del av vardagen i delar av Storbritannien.

Brittiska public service-bolaget BBC vill av allt att döma ligga i trendkänslig framkant och lanserar nu därför i sin livsstilsjournalistik artiklar med sminktips för kvinnor med syrabrända ansikten. Uppenbarligen anser man att läsar- och tittarunderlaget nu är så stort bland kvinnor i Storbritannien att sådana reportage bör ingå i utbudet på samma sätt som andra mode- och livsstilstips.

Som modell har BBC anlitat Resham Khan, som i juli i år fick sitt ansikte delvis sönderfrätt i en syraattack. Hon fick även frätskador på axlar, armar och ben. Hennes kusin Jameel Muhktar fick vid samma tillfälle också syra kastad på sig. Hon ligger fortfarande på sjukhus med allvarliga frätskador.

BBC skriver att antalet hedersrelaterade syraattacker stiger kraftigt i Storbritannien och har fördubblats bara på några år. I Sverige rapporterade SR tidigare i år att det bara det senaste halvåret begåtts 400 syraattacker i Storbritannien. Detta har föranlett krismöte i parlamentet och lagändringar om förbud mot att medföra frätande ämnen, liknande de som finns för exempelvis stickvapen som knivar.