Experter har undersökt personer som vaccinerats med AstraZenecas vaccin har konstaterat att preparatet utlöst en kraftig immunrespons med blodproppar som följd. En av de vaccinerade avled.

Det har under en tid rapporterats allvarliga biverkningar relaterade till AstraZnecas vaccin och i flera håll, bland annat Danmark, stoppades vaccineringen av det skälet. I Sverige viftades larmen dock bort och vaccineringarna tilläts fortsätta till nyligen.

Nu har experter fastställt att vaccinet har de allvarliga biverkningar som befarats men som av svenska politiker och myndigheter avfärdats.

– Orsaken till våra patienters tillstånd är funnen, berättar den norske överläkaren och professorn Pål Andre Holme i en kommentar till VG.

LÄS ÄVEN: Astra Zenecas covid-vaccin stoppas i flera länder – patienter fick blodproppar

Forskargrupp i Norge säker

En grupp på Rikshospitalet, ledd av Holme, har den senaste tiden arbetat intensivt med att klarlägga varför tre vårdanställda under 50 år måste läggas in på sjukhus med allvarliga blodproppar efter att ha fått AstraZenecas vaccin.

Experterna har arbetat utifrån hypotesen att vaccinet utlöst en immunreaktion hos personerna, som triggat kroppen så att en kombination av blodproppar och låga blodplättar uppstått. Den hypotesen menar man sig nu ha bekräftat.

– Vår teori om att detta är en kraftig immunrespons som högst sannolikt kommit etter vaccinering, har bekräftats. I samarbete med avdelningen för avancerad trombocytimmunologi vid UNN har vi nu påvisat specifika antikroppar mot blodplättar som kan ge den här symptombilden, som vi känner igen från andra delar av medicinen, men då med preparat som utlösande orsak, förklarar Holme.

Professorn menar att man nu säkert kan säga att det är vaccinet som är boven i dramat då inga andra tänkbara orsaker finns till att de här personerna skulle ha drabbats på det sättet.

– Vi har ingen annan historik hos dessa patienter som kan ge en så kraftig immunrespons. Jag är helt säker på att det er dessa antikroppar som är orsaken, och ser ingen annan grund än att det är vaccinet som utlöser det.

LÄS ÄVEN: Tegnell vägrar att stoppa vaccinet – trots dödsfall

Larm avfärdades i Sverige som ”påverkan från främmande makt”

I Norge har cirka 120 000 personer fått AstraZenecas vaccin. Hur många som fått det i Sverige är oklart. När larmen kom om att vaccinet har allvarliga biverkningar som lett till svåra tillstånd och även dödsfall, valde MSB med dess enhetschef Mikael Tofvesson i spetsen att gå ut och anklaga en odefinierad främmande makt för att stå bakom problem med vaccinet. De som lyfte oro över biverkningar misstänkliggjordes följaktligen som den främmande maktens agenter. Inga bevis för påståendet har lagts fram.

LÄS MER: MSB till försvar av dödsvaccinet: ”Påverkan från främmande makt”