LEDARE Stadsarkitekturen, hur staden utformas, vilka byggnader som byggs är det kanske mest konkreta och lättförståeliga av allt som ryms inom den offentliga förvaltningen. Det är troligen också det som påverkar allra flest folk på ett väldigt påtagligt sätt. Men trots detta är det återigen ett område där folkets vilja inte bra ignorerats, utan aktivt motarbetats under decennier.

Vi på Samnytt har skrivit rätt mycket om arkitekturen och har även publicerat en liten dokumentärserie om hur den anskrämliga tillbyggnaden till Liljevalchs kunde bli till.

SE ÄVEN: Nya Liljevalchs: Hur kunde det gå så här?

Som kan höras i dokumentären avfärdas ofta vanligt folks tycke och smak som mindre värt och när man pratar med arkitekter, vilket jag gjorde vid invigningen av konsthallen (de vill dock inte vara med på film), så märker man hur tydligt det är att de lever i en helt annan verklighet än resten av oss. De har blivit hjärntvättade att nya byggnader utformade enligt klassiskt snitt är en ”pastisch”. Det definieras som:

något som i stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk

”Pastisch”

I många arkitekters, konstvetares eller andra form av esteters ögon är pastisch de värsta som finns och ordet används som skällsord inom deras kretsar. Jag har försökt förstå problemet men aldrig blivit klok på det. Deras ständiga ”argument”, om det ens ska få kallas det, är helt enkelt att vi idag ska inte bygga så det ser ut som äldre byggnader. De vill att ”samtiden ska göra sitt eget avtryck”. När jag då framhärdar att vi ska göra ett fint avtryck, oavsett om stilen sen kommer från 1700-talet eller 1800-talet eller 2021-talet, så är de oförstående.

Men, folket är inte oförstående. Som framgick i del 3 av vår dokumentär så visade det sig i både undersökningar och när man frågar folk på stan att de allra flesta tycker att modernismen är ful och det klassiska, utsmyckade, är vackert.

SE ÄVEN: Nya Liljevalchs: Socialdemokratisk politiker: ”Högerextremt” att bygga klassiskt

Det är som vanligt inte raketforskning heller. Arkitekterna är verkligen en liten elitistisk grupp och den bilden stärktes efter att jag pratade med några av dem. Redan i dokumentären vi släppte i somras finns det gott om belägg på den stora majoritet som vill bygga klassiskt istället för det avskalade modernistiska. Men nu har tankesmedjan Oikos gjort en färsk opinionsundersökning som bekräftar detta.

”Extrem skillnad”

Det var förkrossande majoriteter för den klassiska estetiken. Oikos skriver:

För märkesbyggnader är skillnaden extrem. När svenskarna får välja vilken arkitektur de tycker är vackrast och vill se mer av, och detta exemplifieras med å ena sidan det nybyggda Liljevalchs+ och å andra sidan Nordiska museet, föredrar endast 2 procent arkitektur i stil med Liljevalchs+, medan hela 86 procent önskar se mer arkitektur i stil med Nordiska museet.

Även när det handlar om mer ordinär bebyggelse föredrar en överväldigande majoritet den klassiska estetiken före den modernistiska. Endast 30 procent vill bo i de hus som byggs i dag, medan 70 procent helst bor i hus som ser ut som de som byggdes i slutet av 1800-talet eller under 1900-talets början.

Modernistiska kännetecken som avskalade fasader förkastar svenskarna till förmån för ornamenterade fasader med siffrorna 18 mot 63 procent.

Dessutom konstaterar Oikos att opinionen är väldigt samstämmig även över olika demografiska grupper; kvinnor, män, gamla, unga, högutbildade, lågutbildade, de som bor i lägenhet och de som bor i villa, landsbor, stadsbor, rik och fattig – alla grupper föredrar det klassiska.

Det finns troligen ingen annan fråga där det svenska folket är så enigt som i uppskattandet av den klassiska arkitekturen och avståndstagandet från den modernistiska.

Får ej genomslag

Som vanligt har svenska folket inte fått genomslag för sin starka åsikt i frågan. Det enda partiet som tagit det på allvar är som vanligt Sverigedemokraterna. Den som mig veterligen var tidigast ute att driva frågan i en folkvald församling, åtminstone framgångsrikt, var min bror Ted Ekeroth, som redan år 2016 skapade medial uppmärksamhet när han och SD Lund krävde klassisk arkitektur.

Så här skrev SVT om det då:

Sverigedemokraterna i Lund vill att klassisk arkitektur blir norm i kommunen. Medeltidsbyn Jakriborg lyfts fram som ett positivt exempel.

”Bygg vackert i Lund” är rubriken på Ted Ekeroths (SD) motion till kommunfullmäktige där han förfasas över de nya tillskotten i Lund: Domkyrkoforum, saluhallen och kommunhuset Kristallen är byggnader som förfular staden, enligt Ekeroth.

Ny rivningsvåg behövs

Givetvis var de andra partierna motståndare. Socialdemokraterna ansåg det vara ”barnsligt” och rapade som en repad skiva upp arkitekternas mantra: ”varje tidsperiod ska ha sina avtryck i en stad”. Här är några fler av de reaktioner lokalpolitikerna i Lund sa då:

Ulf Nymark (M): ”Det ankommer inte på oss i fullmäktige att ge pekpinnar om vilka konstnärliga och byggnadstekniska uttrycksmedel som ska tillämpas i Lunds kommun”

Mia Honeth (L): ”Det är just att kunna ha kvar minnesmärken över olika tidsepoker som gör en vacker och trivsam stad”

Klas Svenberg (M): ”Vad som är vackert ligger i betraktarens öga”

Joakim Friberg (S): ”Arkitekturen måste spegla den tidsepok man är i”

Kan ni gissa vad som hände sen? För bara någon vecka sen gick Moderaterna ut och sa att de vill att man ska ”bygga klassiskt”. Självfallet inga kritiska frågor från Sydsvenskan om Moderaternas tidigare kritik mot Ted Ekeroths förslag. Och SD Lund intervjuas inte. Gammelmedia vill hellre låta etablissemangspartierna ta över frågan. Jag misstänker att det inte hade gått så lätt om Ted hade suttit kvar i Lund.

SVT gjorde sitt bästa för att vinkla 2016 års artikel till att få det att verka som om folk var emot Teds förslag. Så var givetvis inte fallet. SD, och Ted, fick rätt i denna fråga också, vilket alltså Oikos opinionsundersökning bekräftar.

På senare år har SD Stockholm framgångsrikt profilerat sig som ett parti som vill bygga vackert, vilket vi skrivit om flera gånger. Och nu ser vi fler exempel på hur både Moderater (Upplands Väsby) och Socialdemokraterna (Göteborg) följer efter och säger sig vilja bygga vackert.

Det är på tiden. Sverige borde införa en stor rivningsvåg och ersätta de själlösa, gråa, fyrkantiga modernistiska åbäken de kört ner i halsen på generationer av svenskar med nya, moderna men till utseende klassiskt vackra byggnader. Sen kan sjuklöverpolitikerna även passa på att be om ursäkt även i denna fråga – för den förstörelse av våra städer de är ansvariga för. Och sen avgå.

Låt rivningsvågen börja!