Statsepidemiolog Anders Tegnell vill se en långsam spridning av corona och hoppas på att cirka 60 procent av befolkningen smittas. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping har en coronasmittad läkare utfört operationer. Nu uppvisar ett flertal patienter symtom.

Den tidigare statsepidemiologen Annika Linde får medhåll av nuvarande statsepidemiolog Anders Tegnell. Linde har på Facebook hävdat att Sveriges strategi är att bygga upp så kallad flockimmunitet. Inlägget finns återgivet av Överläkare Agnes Wold här.

I inlägget skrev Linde bland annat att ”långsam spridning bland skolbarn och deras föräldrar för att successivt bygga upp en flockimmunitet vore alltså inte så dumt!”.

Flockimmunitet innebär att om en tillräckligt stor del av befolkningen, cirka sex av tio, utvecklat immunitet mot viruset så avtar smittspridningen spontant. För att utveckla immunitet krävs antingen att man smittats och insjuknat, varvid kroppen utvecklar antikroppar som bekämpar viruset tills personen blir frisk, eller att man vaccinerats.

Något vaccin mot corona finns ännu inte och många riskerar dö i processen. Dessutom, som Samhällsnytt tidigare rapporterat, har det visat sig att alla som överlever inte alltid utvecklar immunitet utan kan smittas igen.

Så många som möjligt ska smittas

– Jag uppfattar att strategin från Folkhälsomyndigheten är att vi ska uppnå flockimmunitet, att så många som möjligt ska smittas och därmed bli immuna, utan att bli svårt sjuka. Det gäller dock att sträcka ut infektionsförloppet och kapa toppen på antalet som blir sjuka samtidigt, för att underlätta vårdens arbete, säger Annika Linde till TT och får på Twitter medhåll av Agnes Wold.

Efter uttalandet har Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, dementerat i SR att myndigheten använder sig av strategin om flockimmunitet. Men hon säger samtidigt att Linde har rätt i att flockimmunitet vore positivt.

Vill inte ta ansvar för tusentals döda

Anders Tegnell säger i en kommentar till Expressen att resonemanget om flockimmunitet ”delvis” stämmer. På en direkt fråga från TT om strategin är att folk ska smittas, svarar Tegnell ”Inte i grunden” och hävdar att strategin är att försöka få smittan att gå så långsamt som möjligt.

– I alla fall inte att det ska ske så snabbt som möjligt. Däremot börjar vi nå en förståelse för att viruset inte kommer att sluta spridas förrän vi når flockimmunitet. Men det måste ske lugnt, sakta och kontrollerat så att sjukvården hinner med att hantera det, vi ska inte skynda på det.

Kritiker menar att staten inte vill ta ansvar för tusentals döda och därför förnekar strategin, samtidigt som mycket tyder på dess tillämpning.

Annika Linde förklarar i Expressen att hon drog sin slutsats om Folkhälsomyndighetens strategi efter att ha delgivits en graf om vikten av att fördröja spridningen för att sjukvården ska orka med. Hon säger dessutom att hon inte tror att vi kommer uppnå flockimmunitet under det här utbrottet.

– Jag tror att det här har gått för långt, nått för många länder, för att det här ska kunna utrotas. Då är immunitet det bästa sättet att hantera viruset. Då har vi två vägar att stoppa det: dels genom att många smittas, eller genom vaccin, säger Linde till Expressen.

Coronasmittad läkare opererar

Att sjukvården inte klarar av en snabb spridning av viruset framgår av det kaos som många redan upplever. På Vrinnevisjukhuset har en coronasmittad läkare utfört operationer, rapporterar Corren. Nu uppvisar ett flertal av patienterna symtom.

Både Vårddirektör Jessica Frisk och Bodil Knuthammar, pressekreterare på Region Östergötland, döljer information för allmänheten genom att påstå att det inte är möjligt att kommentera patientärenden. Detta medan Zilla Jonsson, HR-direktör på Region Östergötland, hävdar att hon inte känner till att någon läkare skulle vara smittad.

Bodil Knuthammar rättfärdigar mörkläggningen med att ”Skulle det vara så att en läkare är bekräftad smittad så är läkaren en patient” och ”vi kommenterar inte patientärenden”.

Vårddirektör Frisk säger att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och påstår att ”personer som inte uppvisar några symptom inte heller smittar”, något som enligt många experter är felaktigt.

”Ingen vet ännu i vilken utsträckning människor som ännu inte upplever symtom kan smitta andra, men det är möjligt att människor kan vara smittsamma i flera dagar innan de blir symptomatiska”, skriver exempelvis Harvard Health Publishing.