Lagom till högsommaren och semestertiderna väntas bensinpriset stiga uppemot 17 kronor litern. Orsakerna till detta påstås vara högre oljepriser och en stigande efterfrågan i takt med att pandemin mattas av.

Bara under det senaste året har priset på en liter 95-oktanig bensin stigit mer än 30 procent och ligger på drygt 16 kronor i dag. Detta ska ha berott på pandemin och att den globala efterfrågan och priserna på olja och bensin sjönk. I takt med att pandemin nu börjar släppa ökar efterfrågan igen vilket lett till att råvarupriserna ökar.

Priset på råolja har stigit fem dagar i rad till drygt 74 dollar per fat vilket delvis har att göra med att utbudet av olja inte stiger i samma rakt som efterfrågan. De oljeproducerande länderna har också hållit nere produktionen för att kompensera för stora inkomstbortfall under pandemin.

+75 öre per liter

Bjarne Schieldrop, chef för SEB:s råvaruanalys, tror att trenden med stigande oljepriser håller i sig under sommaren med priser på uppemot 80–85 dollar per fat. 

– Det innebär att bensinpriset skulle kunna stiga med 75 öre per liter, säger han till Expressen.

Han får medhåll av Samuel Ciszuk, energianalytiker på analysfirman ELS Analysis, som också tror på fortsatt höga oljepriser i sommar. Raffinaderierna kommer ta varje tillfälle i akt att höja priserna och med en stark efterfrågan på drivmedel i sommar skulle det innebära att bensinpriserna klättrar med mellan 30 och 50 öre per liter. Dock tror han att då vädret blir svalare framåt hösten och efterfrågan minskar igen kommer även priserna att sjunka.