Bristen på skyddsutrustning har varit enorm under coronakrisen. Personal i hemtjänst och på äldreboenden har tvingats använda hemmagjorda skydd av t-shirts och overheadfilm eller arbeta helt oskyddade med massdöd bland de äldre som resultat. Samtidigt har 72 ton skyddsutrustning från det nationella beredskapslagret eldats upp. Beslutet får nu skarp kritik.

Det är Sveriges Radios Kaliber-redaktion som rapporterar hur Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandvall mitt i den värsta krissituationen i somras fattade beslut om att 235 tusen munskydd, 134 tusen skyddsrockar och en miljon skyddshandskar skulle brännas.

Utrustningen, som förvarats i landets nationella beredskapslager, var i oskadade och obrutna förpackningar men bedömdes av Sandvall vara för gammal eller av en tidigare godkänd standard men som inte längre uppfyller uppdaterade krav.

Därför lastades sammanlagt 72 ton skyddsutrustning på lastbilar och fraktades till kraftvärmeverket i Västerås, där det krossades och eldades upp.

Johanna Sandvall försvarar det kritiserade beslutet:

– Att vi skickar ut nånting som vi vet inte håller måttet och ger en falsk säkerhet, det tror vi inte är bra.

Det är dock ett resonemang som de som arbetat inom vård och äldreomsorg med hemmagjorda skydd eller utan skyddsutrustning inte köper.

– Många av Kommunals medlemmar som jobbar hemtjänsten och på äldreboenden stod faktiskt helt utan skyddsutrustning eller med hemmagjord utrustning, till exempel visir gjorda av overheadfilm, säger Hans-Göran Stenryd, ordförande för fackförbundet Kommunals avdelning i Bergslagen, i en kommentar till statsradion.

Stenryd håller med om att det hade varit bättre om Sverige haft en fullgod beredskap, men när sådan saknas kan man inte elda upp den skyddsutrustning man ändå har, menar han

– Om man nu inte har några skydd överhuvudtaget så har man ju ingen säkerhet alls.