Efter femton år som medlem hotas Sörmlandspolitikern Bertil Malmberg, 81, att bli utsparkad ur Sverigedemokraterna. Anledningen är att han dömts för hets mot folkgrupp efter att ha pratat om sydsudanesers intelligens och utbildningsnivåer. Malmberg berättar för Samnytt att han överklagat domen, och tycker att han blivit dåligt behandlad av det egna partiet.
– Jag är inte imponerad, säger han.

Det var i slutet av april i år som regionfullmäktige i Sörmland samlades på utomhusteatern Träffen i Nyköping. Under mötet diskuterades bland annat regionens årsredovisning för 2020. I den pekas inte minst pensionärer och regionens äldre ut som kostnader – något som fått SD-politikern Bertil Malmberg att reagera.

Malmberg hade därför förberett ett anförande för att påpeka att det inte bara är pensionärer som kostar pengar. I det förberedda anförandet riktar han inte minst kritik mot beslutet att ta emot sydsudanesiska kvotflyktingar eftersom de enligt anförandet har lägre intelligens och utbildningsnivå än svenskar, och därför blir en ekonomisk belastning för Sörmland.

Bertil Malmbergs anförande. Faksimil

Anmäls för hets mot folkgrupp

När Malmberg kom till stycket om att sydsudaneser ”är bland de folkslag som har lägst intelligens i hela världen” avbröts han emellertid av regionfullmäktiges ordförande Tomas Borin från Vård för Pengarna (VfP). VfP styr Region Sörmland tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet.

– Det här är inte okej. Vi delar inte in människor i olika intelligens, utbrast Borin enligt ett socialdemokratiskt vittne.

Efter regionfullmäktigemötet polisanmäldes Bertil Malmberg av en socialdemokrat. Ytterligare en socialdemokrat samt en vänsterpartist vittnade senare mot honom.

Sammanträdet sändes inte på webben och det saknas ljudupptagningar från det. Istället har polis, åklagare och domstol fått förlita sig på Malmbergs manus, samt vittnesuppgifter från politiska motståndare kring händelsen.

SE ÄVEN: SD-politiker åtalas för hets mot folkgrupp efter uttalande om IQ

Ångrar sitt ordval

I polisförhör säger Bertil Malmberg att han ångrar ordval som ”IQ” och ”intelligens” och att han borde ha nöjt sig med att enbart prata om HDI (Human Development Index) – ett begrepp han också hade med i sitt förberedda anförande men aldrig hann ta upp.

– Misstaget jag uppenbarligen gjorde var att jag talade om IQ. Jag borde ha sagt HDI, det som FN ger ut varje år. Där ligger Sydsudan som ett av de lägsta länderna på utvecklingsnivån. De har hög fattigdom, säger han i polisförhör.

SD-politikern säger också att om han tillåtits fortsätta sitt anförande så hade hans resonemang framgått tydligare. Han är tidigare ostraffad och nekar i förhör till brott.

Olagligt peka ut folkgrupp

Förra veckan föll domen mot Bertil Malmberg i Nyköpings tingsrätt. Han dömdes för hets mot folkgrupp och påföljden blev villkorlig dom och 40 dagsböter à 600 kronor – 24 000 kronor. Han ålades dessutom att betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Tingsrätten lägger i sin dom ingen vikt vid huruvida Malmberg talade om IQ, intelligens, HDI eller arbetslöshet, utan menar att det är illa nog att peka ut en folkgrupp på det sätt som gjordes.

”Att göra kopplingar mellan flyktinginvandring och arbetslöshet kan utgöra en del av en saklig politisk debatt samt omfattas av yttrandefriheten. I uttalandet pekar Bertil Malmberg emellertid ut en specifik folkgrupp och det är svårt att tolka uttalandet på annat sätt än att den utpekade folkgruppen skulle vara mindre värd än andra folkgrupper”, står att läsa i domen.

Faksimil

LÄS ÄVEN: Sverigedemokrat döms för hets mot folkgrupp

Interna kravet: Uteslut honom

I Sverigedemokraterna pågår just nu en intern utredning om huruvida Bertil Malmberg ska få fortsätta företräda partiet eller ej. En av dem som anser att han bör bort är partiets gruppledare i Sörmlands regionfullmäktige, Anton Berglund.

Berglund, som inte tycker att Malmberg skött sitt uppdrag dåligt tidigare, har uppmanat SD-kollegan att lämna sina uppdrag för partiet – ett önskemål han inte minst framfört i en intervju med vänsterextrema Expo.

LÄS ÄVEN: Expo: Vi ska ”göra det obekvämt” för alternativmedia

– Det var det här uttalandet som gjorde att jag uppmanade honom att lämna, påpekar Anton Berglund för Samnytt.

Och det gjorde du redan innan domen?

– Ja, det var innan sommaren.

Anton Berglund. Foto: SD

Bertil Malmbergs medlemskap i SD har nu ”pausats”, som det kallas på SD-lingo.

Vad får det för praktisk betydelse för honom?

– Ingen aning. Det är första gången vi har ett sådant ärende i Sörmland, svarar Anton Berglund och hänvisar dylika frågor till medlemsutskottet och partistyrelsen.

Hade det varit mer okej om han bara sagt HDI? Får man prata om invandrares utbildningsnivå?

– Var gränsen går. Det är svårt att säga att det ska finnas en statisk gräns, här finns gränsen, allt beror på vilken kontext och hur man uttrycker sig.

– I det här fallet var det en delårsrapport för Region Sörmland, och det är väl inte passande på något sätt att börja prata om det då, oavsett hur man vänder och vrider på det. Vi pratade om regionens delårsrapport.

Så du tycker det var en opassande situation? Sammanhanget?

– Sammanhanget var opassande och han uttryckte sig på ett sätt som jag tycker att man inte ska uttrycka sig på.

Överklagar domen

Bertil Malmberg å sin sida berättar för Samnytt att han håller på att överklaga tingsrättens fällande dom.

– Svaret är ja, säger han.

– Den är inte formellt överklagad än, men jag är överens med mina advokater om att vi ska överklaga senast idag (måndag).

Malmberg och hans advokater menar att det finns felaktigheter i domen. Exakt vilka felaktigheterna är vill han inte avslöja.

– Jag vill inte gå in på det, för det ska vi använda i rätten, säger han.

Illa behandlad av SD

Bertil Malmberg gick med i Sverigedemokraterna 2006, sedan han vid pensionen flyttat tillbaka till Sverige från England.

– Jag gick med i SD efter att ha talat med Björn Söder som är en jävla bra karl, säger han till Samnytt.

Malmberg startade upp partiets lokalavdelning i Trosa och blev 2010 den första sverigedemokraten i Trosas kommunfullmäktige. Han är besviken över hur han behandlas av partiet.

– Jag är inte imponerad, säger han.

Malmberg menar att hela hans anförande under regionfullmäktiges möte i april knöt an till SD:s devis om att flyktingar helst ska hjälpas på plats och inte tas till Sverige.

– Jag har följt kommunikationspolicyn som vi har inom SD om att vi i första hand ska hjälpa i närområdet. Det är precis det jag velat göra, säger Bertil Malmberg.