Före detta SD-politikern Bertil Malmberg frias idag av Högsta domstolen från anklagelsen om att ha begått hets mot folkgrupp. Den uteslutne 83-åringen säger till Samnytt att det är skönt att bli friad.
– Det är bra för yttrandefriheten i Sverige.

Det har gått nästan två år sedan Bertil Malmberg höll sitt anförande i regionfullmäktige i Sörmland där han pratar om sydsudanesers IQ och utbildningsnivå. Bakgrunden är en budget där regionens pensionärer pekas ut som problematiska kostnader, vilket SD-politikern bemöter med att de kvotflyktingar från Sydsudan som regionen tar emot är en mer problematisk ekonomisk belastning med små utsikter att bli självförsörjande i Sverige.

LÄS ÄVEN: Utkastad SD-politiker FRIAS från hets mot folkgrupp

Malmberg får aldrig avsluta sitt anförande innan han avbryts av regionfullmäktiges ordförande Tomas Borin (VfP), och efteråt dessutom polisanmäls för hets mot folkgrupp av socialdemokraten Christine Gilljam.

”Bra för yttrandefriheten”

Malmberg döms av både tingsrätten och hovrätten samt sparkas ut ur Sverigedemokraterna, men frias idag av Högsta domstolen i en oväntad dom.

”Ledamotens uppgift om sitt syfte med anförandet stöds av utredningen i målet. Högsta domstolen finner att uttalandet med hänsyn till sammanhanget – trots att det var klart nedsättande för den utpekade gruppen – inte har gått utöver vad som måste godtas inom ramen för en debatt i en politisk församling”, skriver domstolen i sin dom.

LÄS MER: Utkastad SD-politiker FRIAS från hets mot folkgrupp

Bertil Malmberg fyllde tidigare i månaden 83 år. Och när Samnytt ringer upp honom låter han lättad över att den två år långa politiskt färgade rättsprocessen nu är över.

– Det känns ganska skönt såklart efter en lång och onödig process. Det är bra för mig och det är bra för yttrandefriheten i Sverige, säger han.

– Det är den principiella frågan som är viktig här. Jag har inte hittat på något, utan jag har i mitt inlägg i fullmäktige hänvisat till vetenskapligt belagda fakta.

Inget stöd från SD

Efter den friande domen har flera partimedlemmar och förterädare för SD runt om i landet kontaktat honom.

– Jag har fortfarande många vänner inom Sverigedemokraterna på ganska hög nivå som skickat grattis på SMS idag, berättar han.

Har du fått någon ursäkt från partiet?

– Nej, det väntar jag mig inte heller, svarar Malmberg och menar att hans tidigare parti behandlat honom illa.

– Jag tycker de borde ha stöttat mig istället. Jag har inte sagt något som går i strid mot partiprogrammet.

”Ett klumpigt uttalande”

Anton Berglund är gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Sörmland. Han var under 2021 en drivande kraft bakom att få Malmberg utesluten ur partiet, något han även pratade med vänsterextrema Expo om.

LÄS MER: Bertil Malmberg utesluts ur SD

Berglund säger till Samnytt att han inte ändrat uppfattning om den före detta partikollegan, trots den friande domen.

– Nej, det kan jag inte påstå direkt. Oavsett om han blev friad, så var det ett klumpigt uttalande och så tycker jag inte att vi ska uttrycka oss, säger han.

Anton Berglund är gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Sörmland. Foto: Facebook

Anser Sverigedemokraterna att det är okej att diskutera kostnader för pensionärer, men inte för invandrare?

– Jag tycker inte vi ska stå och prata om grupper på det sättet. Det är klart att den äldre befolkningen är mer kostsam för regionen. Så är det.

– Men här pratade han inte om det. Han började prata om andra saker. Han började prata om intelligens hos sydsudaneser, och så tycker jag inte att vi ska uttrycka oss.

”Min politiska värnplikt”

Anton Berglund påpekar samtidigt att det inte var han som beslutade om att utesluta Malmberg, och heller inte avgör om 83-åringen ska välkomnas tillbaka till SD eller ej.

– Om partiet skulle släppa in honom igen så är det inget som jag har någonting emot, säger han.

Men vare sig Berglund eller partiledningen tycks ha något att bekymra sig för. Malmberg har nämligen inga planer på att engagera sig partipolitiskt igen.

– Det är som det är. Jag har gjort mitt i politiken. Jag har suttit tolv år i kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Jag tycker att jag med ålderns rätt kan ta min Mats ur skolan och sedan anses ha gjort min politiska värnplikt, säger han.

Så du är inte intresserad av att återvända till Sverigedemokraterna?

– Nej, det är jag inte.

Tredje upplagan

Även om Bertil Malmberg lämnat partipolitiken bakom sig, kommer han fortsätta med sina föreläsningar om islam som många inom hans tidigare parti förknippar honom med.

– Jag tänker inte intellektuellt göra patron ur, utan jag kommer hålla på med mina debatter och föreläsningar vid behov, berättar han.

I höstas kom dessutom den tredje upplagan av hans bok ”Islam under slöjan”, som han ger ut under pseudonymen Nils Dacke, ut. Han berättar att boken sålts i hundratals exemplar.

– Den är väl belagd kan jag lova dig, säger Bertil Malmberg.

– Det är ett stort intresse och många som har läst boken.

LÄS MER: Bertil, 81, kan sparkas ur SD efter IQ-domen: ”Jag är inte imponerad”