Den rödgröna regeringen, vars väljarstöd idag till stor och ökande andel utgörs av muslimska invandrare, säger nej till att ens utreda ett förbud mot muslimsk slöja för småflickor i förskola och grundskola. Föräldrarnas religionsfrihet är viktigare än att flickorna får en fristad från förtryck och sexualisering, anser utbildningsminister Anna Ekström (S).

Ministern säger i ett uttalande till vänsterliberala Dagens Nyheter att hon i och för sig inte tycker det är bra om det är så att småflickor utsätts för det religiösa förtryck som det innebär när föräldrarna tvingar dem att bära slöja. Men hon menar samtidigt att ”religionsfriheten är oerhört viktig i Sverige” och trumfar unga invandrarflickors rätt att skyddas mot föräldrarnas förtryck och vidskepliga föreställningar.

Tror småflickor väljer slöja frivilligt
Utbildningsministern försvarar också regeringens motstånd mot ett förbud med att hon tror att många småflickor vill ha slöja på sig och att det ”är ett väldigt stort steg att tvinga dem att ta av sig den”.

Motsvarande hållning till elevernas vilja har emellertid inte intagits tidigare när exempelvis pojkar velat ha kepsar och andra huvudbonader på sig i klassrummet, plagg som dessutom i motsats till den muslimska slöjan inte är kontroversiella attribut för värderingar som går på tvärs med grundläggande svenska sådana. I flera skolor har samtidigt plagg med svenska flaggan på förbjudits med hänvisning till att de kan anses vara kontroversiella, nazistiska, främlingsfientliga och kränkande.

Hedersförtryck inte skäl nog
Inte ens när slöjan utgör en del av hedersförtryck är ett förbud lösningen, menar utbildningsministern. Hon hänvisar i stället till JÖK-överenskommelsen mellan regeringspartierna och stödpartierna C och L i vilken återfinns avsiktsförklaringar om en ambition att motverka hedersförtryck i skolan.

”Skolan ska vara en trygg miljö för eleverna” och ”jämställdhet är ett viktigt mål” slår Ekström fast. Men att den tryggheten och jämställdheten ska innefatta att skola och förskola görs till en fristad för eleverna från kvinnoförtrycket i det muslimska civilsamhället anser hon är att gå för långt.

SD vill förbjuda slöjförtryck
Sverigedemokraterna har under lång tid krävt ett förbud mot det kvinnoförtryckande och barnsexualiserande plagget i skolan. Lokalt har partiet också drivit igenom ett sådant för de kommunala skolorna. Nu har även Moderaterna delvis anslutit sig till den linjen så långt att man i varje fall vill att saken ska utredas. Men regeringen säger alltså nej.

Skolverket vill tillåta slöjförtryck
Myndigheten Skolverket har samtidigt tagit politisk ställning mot ett förbud och hävdat att det strider mot grundlagen och Europakonventionen att upprätthålla jämställda, sekulära och frihetliga värderingar i skolan även för flickor med invandrarbakgrund.

Myndigheten får nu stöd för den hållningen från sin högsta ansvarige chef, utbildningsminister Anna Ekström.