I ett pressmeddelande på lördagsförmiddagen skriver Sverigedemokraterna att man ämnar rösta på Alliansens talmanskandidat, Andreas Norlén (M). i omröstningen på måndag. Det skäl som uppges är att SD bedömer M som det parti som har bäst förutsättningar att leda en kommande regering.

Moderaternas välkomnar, via partiets gruppledare Tobias Billström, beskedet från Sverigedemokraterna. Kommentarer har även kommit från flera andra partier, dock inte från Socialdemokraterna, vars kandidat Åsa Lindestam av allt att döma nu alltså inte kommer att bli vald.

Talmannen har en central roll i regeringsbildningen genom att vara den person som i den så kallade talmansrundan sonderar vilka regeringsalternativ som kan bedömas ha en realistisk chans att få igenom sin budget i riksdagen och bestämmer vilka alternativ som i tur och ordning ska få chansen att bilda regering.

I ett komplicerat parlamentariskt läge som det nuvarande, där alla partier sagt nej till att förhandla eller samtala med SD, kan talmannens roll bli ännu viktigare än annars i samband med regeringsbildningen.

Andreas Norlén är jurist och har varit riksdagsledamot under tre mandatperioder. Han har också varit ordförande för konstitutionsutskottet och suttit i flera andra utskott.

Norlén har varit en varm anhängare av den så kallade Decemberöverenskommelsen, DÖ, som syftade till att stänga SD ute från allt politiskt inflytande.

Han har också uppmärksammats för att vara drivande i det förslag till grundlagsändring som kritiserats för att skapa ett A- och B-lag inom journalistiken, där bara vissa godkända större medieaktörer skulle få tillgång till domstolarnas rättshandlingar. Alliansen som helhet drog senare tillbaka sitt stöd till förslaget.