Vid en pressträff på tisdagen meddelade Konjunkturinstitutet, KI, att man räknar med att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur i år.

I sin senaste prognos skriver KI att expansiv ekonomisk politik under pandemin, stora störningar i de globala värdekedjorna och Rysslands invasion av Ukraina har skapat en perfekt storm som lett till skenande inflation på flera håll i världen.

LÄS ÄVEN: Inflationen fortsätter stiga – över sju procent i maj

Den höga inflationen, fallande tillgångspriser och förväntningar om räntehöjningar har kombinerat fått de svenska hushållen att se pessimistiskt på framtiden, menar KI som sänker prognosen för BNP-tillväxten i år och nästa till 1,9 respektive 1,2 procent.

”Den skyhöga inflationen för svensk ekonomi in i en lågkonjunktur”, skriver myndigheten i rapporten Konjunkturläget. Samtidigt spår man också att arbetslösheten förblir relativt hög även under nästa år.

Positivt näringsliv

I näringslivet ser man desto mer positivt på situationen med välfyllda orderböcker och ett relativt gott vinstläge.

LÄS ÄVEN: Dieselpriset uppe på nya rekordnivåer

Hushållens minskade köpkraft gör dock att efterfrågan väntas falla. Därmed ställs Riksbanken inför en svår balansakt i valet av hur mycket penningpolitiken bör stramas åt för att dels stävja inflationen, dels undvika att lågkonjunkturen blir alltför djup, skriver KI.