I Region Stockholm ges vårdcentraler i invandrartäta Botkyrka, Kista, Akalla, Spånga-Tensta prioritet i tillgången till vaccin, då Folkhälsomyndigheten beslutat väga in så kallade ”socioekonomiska faktorer” som underlag till prioriteringsordningen. Regeln gäller över hela landet och i samtliga faser av vaccineringsprocessen.

När Dagens Arena, i mitten av januari, kontaktade vaccinsamordnare i de tre största regionerna: Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, var det ingen av dem som planerade ge prioritet för invånare beroende på var de bor. Nu drygt en månad senare är det andra bud som gäller.

Folkhälsomyndigheten har i rapporten Nationell plan för vaccination mot covid-19 slagit fast att personer som lever i ”socialt utsatta situationer” ska prioriteras. De ska dessutom prioriteras även om brist på vaccin uppstår.

LÄS ÄVEN: Här är politikerna som går före i vaccinkön – i smyg

”Har svårt att följa rekommendationer”

Dessa är människor som, enligt FHM, ”av olika skäl kan ha svårigheter att följa rekommendationer” vilket ökar riskerna att de sprider viruset ytterligare. I rapporten jämställs de som lever i så kallat ”socialt utsatta situationer” med personer som lider av ”demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning”.

Beslut om den tidigare uppmärksammade prioriteringen av illegala invandrare, i vänstermedia ofta kallade ”papperslösa”, har nu skjutits över till regionerna. ”Frågan hanteras bäst på regional nivå”, står det att läsa på FHM:s webbsida.

Hur prioriteringen ska gå till i praktiken finns ingen plan för från FHM:s håll, annat än att socioekonomiska faktorer ska vägas in i varje fas. Enligt FHM:s modell ska alltså en arbetande svensk med ordnad ekonomi nedprioriteras till förmån för en bidragstagande utlänning boende i Sverige, eftersom dennes socioekonomiska förutsättningar är lägre än svensken i exemplet.

LÄS ÄVEN: Löfven efter vaccinationsfiaskot: Inte viktigt om vi är etta, trea eller sjua

Invandrarförorter ges förtur

– Det blir naturligtvis väldigt svårt att väga in socioekonomi generellt sett bland till exempel övriga medicinska riskgrupper, så riktigt hur man ska ta sig an det kan jag inte svara på i dagsläget, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne, till SR.

Region Stockholm har valt att väga de så kallade socioekonomiska förutsättningarna tyngre än ålder. Gällande personer med hemtjänst och hemsjukvård påbörjades vaccinationerna i Botkyrka, Kista, Akalla, Spånga-Tensta under förra veckan.

De med hemtjänst och hemsjukvård i övriga delar av regionen får vänta till nästa vecka, uppger SR. Detta betyder alltså att var du bor väger tyngre än ålder i Region Stockholms prioritering. Enligt Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, var det ett medvetet val.