Nyligen samlades G20-ländernas ledare i en stor sammankomst. Där kom de överens om att stödja etablering av internationella digitala hälsonätverk och verifikationsmetoder för igenkänning av vaccinbevis. Detta kritiseras nu av många som varnar för att globala vaccinpass kan bli verklighet.

På G20-toppmötet samlas ledare från världens största ekonomier, där Sverige representeras indirekt genom EU. Denna gång hölls mötet på Bali i Indonesien – G20:s ordförandeland, rapporterar Världen idag.

Vid mötet antogs ett 19 sidor långt tillkännagivande med fler än 50 artiklar. I tillkännagivandets 23:e artikel berörs bland annat covid-19-relaterade vaccinpass:

”Vi inser behovet av att stärka lokal och regional hälsoprodukttillverkningskapacitet och samarbete samt hållbara globala och regionala forsknings- och utvecklingsnätverk för att underlätta bättre tillgång till VTDs globalt, särskilt i utvecklingsländer, och understryker vikten av offentlig-privat partnerskap, och tekniköverföring och kunskapsdelning på frivilliga och ömsesidigt överenskomna villkor. Vi stödjer WHO:s mRNA Vaccine Technology Transfer-hub samt alla som ekrar i alla regioner i världen med målet att dela teknik och tekniskt kunnande på frivilligt och ömsesidigt överenskomna villkor. Vi välkomnar gemensam forskning och gemensam produktion av vacciner, inklusive utökat samarbete mellan utvecklingsländer. Vi erkänner vikten av delade tekniska standarder och verifieringsmetoder, inom ramen för IHR (2005), för att underlätta sömlösa internationella resor, interoperabilitet, och erkänna digitala lösningar och icke-digitala lösningar inklusive bevis på vaccinationer. Vi stöder en fortsatt internationell dialog och samarbete för att etablera pålitliga globala digitala hälsonätverk som en del av ansträngningarna att stärka förebyggande och svar på framtida pandemier, som bör dra nytta av och bygga vidare på framgången för de befintliga standarderna och digitala covid-19-certifikaten.”

Varnas från olika håll

Efter att dokumentet offentliggjordes har flera tunga profiler kritiserat det hela och varnat för allvarliga konsekvenser. Fox News kommentator Laura Ingraham har lyft ett varningens finger om att världen kan vara på väg mot ett införande av ett globalt vaccinpass med en central databas.

Hon tar upp Kina som exempel och beskriver hur de motiverar sina enorma covid-19-relaterade nedstängningar – som det kinesiska folket nu protesterar mot – på ett liknande sätt som i tillkännagivandet.

Mat Staver, grundaren av den amerikanska kristna människorättsorganisationen Liberty Counsel, varnar i sin tur för en utveckling mot ett användande av vaccinpass och spårningsappar i kombination.

– Vi får aldrig acceptera vaccinpass eller spårningsappar som det nya normala. Konsekvenserna för friheten är betydande, säger han i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Stor demonstration mot vaccinpass – Samnytt sände live

LÄS ÄVEN: Belgisk domstol förklarar vaccinpass olagliga