Trelleborgs bibliotek är den första av kommunens verksamheter som gått RFSL:s ”hbtq”-utbildning till en kostnad på 133 000 kronor. Nu kan biblioteket kalla sig genuscertifierat.

I ett mejl till Lokaltidningen Trelleborg berättar bibliotekarie Liv Olofsson hur besökarna kommer att påverkas av certifieringen:

I det fysiska rummet så skyltar vi just nu med böcker med hbtq-relaterat innehåll på många olika platser, vi har också regnbågsflaggor framme på våra informationsdiskar och på andra platser i biblioteket. Framöver kommer vi även att ha en särskild hylla där valda delar av vårt bestånd av böcker med hbtq-relaterat innehåll kommer stå.

Man har nu satt dit RFSL:s certifieringssymbol på bibliotekets fasad. På deras hemsida handlar samtliga nyheter om hbtq.

Faksimil: Trelleborgs bibliotek

Under veckans gång håller biblioteket även i fyra hbtq-föreläsningar.

Liv Olofsson skriver vidare i brevet:

I certifieringsutbildningen så arbetade vi bland annat mycket med normkritik och bemötande, exempelvis är vi nu mer medvetna om samhällets normer och har reflekterat över dem för att förbättra vårt bemötande, vårt arbete och vårt bestånd. Vi tänker också mer på att till exempel använda könsneutrala uttryck, såsom vårdnadshavare istället för mamma/pappa, både i tal och i tryck och att gå ifrån tvåkönsnormen.

Certifieringen är inte heller någon avslutning utan starten på ett treårigt arbete där vi ska utveckla och förbättra verksamheten i enlighet med den handlingsplan vi tagit fram.

Q:et i hbtq står för ”queer” vilket kan innebära att man anser att man inte har något kön, eller att man ena dagen är kvinna och andra dagen man eller ingenting. Enligt queerteorin är ”man” och ”kvinna” endast sociala konstruktioner.